En placering där du själv väljer risknivå

Mini Futures finns i två typer, Mini LONG, där du tjänar pengar när den underliggande tillgången stiger i värde och Mini SHORT, där du tjänar pengar när den underliggande tillgången faller i värde.

För att du själv ska kunna välja vilken risk och avkastningspotential du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Mini Futures på samma underliggande tillgång, men med olika hävstång. Det gör det enklare att hitta den Mini Future som bäst passar din marknadstro och den risknivå du vill ta. En högre hävstång innebär en högre risk och en lägre hävstång innebär en lägre risk. Mini Futures passar endast aktiva placerare som förstår hur en Mini Future fungerar.

Så funkar Mini Futures

Värdet på en Mini Future rör sig lika mycket i kronor och ören som den underliggande tillgång den är kopplad till. Men då det krävs en klart mindre summa pengar för att få samma exponering i en Mini Future jämfört med om du köper den underliggande tillgången direkt, kommer den procentuella förändringen i en Mini Future normalt att vara betydligt högre än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången. Denna skillnad ger en hävstångseffekt, vilket både innebär en högre avkastningspotential och en högre risk. Det är därför viktigt att du förstår hur en Mini Future fungerar.

Finansieringsnivån är en viktig parameter för att beräkna både risk och avkastningspotential i Mini Futures. Varje Mini Future har en unik finansieringsnivå. För en Mini LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini SHORT gäller att ju lägre finansieringsnivån är i rela­tion till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

I bilderna nedan kan du se hur priset på en Mini Future beräknas utifrån finansieringsnivån och den underliggande tillgångens värde.

Mini LONG

Mini LONG

Mini SHORT

Mini SHORT

En annan viktig parameter är stop loss-nivån. Stop loss-nivån bestäms av Nordea varje dag och ligger över finansieringsnivån i en Mini LONG och under finansieringsnivån i en Mini SHORT. Skulle den underliggande tillgången nå stop loss-nivå kommer Mini Futuren att avslutas automa­tiskt (det sker då en knockout-händelse) och ett restvärde beräknas. I värsta fall kan du förlora hela ditt investerade kapital. 

Det finns fler viktiga parametrar att känna till, bland annat multiplikator och valutaexponering. Du kan läsa mer om dessa i vår broschyr. Där hittar du också information om Mini Futures övriga risker och kostnader samt vad som händer vid en knockout-händelse.

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Mini Futures broschyr
Mer om Mini Futures
Disclaimer

Broschyr

Mini Futures är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar.

MinifutuuritÖppnas i nytt fönster

Mini Futures

Mini Futures är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes, som emitteras som certifikat under Nordea Bank AB (publ):s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive Mini Future anges i Slutliga villkor för dessa certifikat och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en Mini Future. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.com

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning.

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen.

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand.

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9