Cargo containers in port

Mini Futures

Med Nordeas Mini Futures kan du investera med hävstång i en mängd olika underliggande tillgångar, där några av dem handlas på marknader som kan vara svåråtkomliga.

En placering där du själv väljer risknivå

Mini Futures finns i två typer, Mini LONG, där du tjänar pengar när den underliggande tillgången stiger i värde och Mini SHORT, där du tjänar pengar när den underliggande tillgången faller i värde.

För att du själv ska kunna välja vilken risk och avkastningspotential du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Mini Futures på samma underliggande tillgång, men med olika hävstång. Det gör det enklare att hitta den Mini Future som bäst passar din marknadstro och den risknivå du vill ta. En högre hävstång innebär en högre risk och en lägre hävstång innebär en lägre risk. Mini Futures passar endast aktiva placerare som förstår hur en Mini Future fungerar.

Så funkar Mini Futures

Värdet på en Mini Future rör sig lika mycket i kronor och ören som den underliggande tillgång den är kopplad till. Men då det krävs en klart mindre summa pengar för att få samma exponering i en Mini Future jämfört med om du köper den underliggande tillgången direkt, kommer den procentuella förändringen i en Mini Future normalt att vara betydligt högre än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången. Denna skillnad ger en hävstångseffekt, vilket både innebär en högre avkastningspotential och en högre risk. Det är därför viktigt att du förstår hur en Mini Future fungerar.

Finansieringsnivån är en viktig parameter för att beräkna både risk och avkastningspotential i Mini Futures. Varje Mini Future har en unik finansieringsnivå. För en Mini LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini SHORT gäller att ju lägre finansieringsnivån är i rela­tion till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

I bilderna nedan kan du se hur priset på en Mini Future beräknas utifrån finansieringsnivån och den underliggande tillgångens värde.

Mini LONG

Mini LONG

Mini SHORT

Mini SHORT

En annan viktig parameter är stop loss-nivån. Stop loss-nivån bestäms av Nordea varje dag och ligger över finansieringsnivån i en Mini LONG och under finansieringsnivån i en Mini SHORT. Skulle den underliggande tillgången nå stop loss-nivå kommer Mini Futuren att avslutas automa­tiskt (det sker då en knockout-händelse) och ett restvärde beräknas. I värsta fall kan du förlora hela ditt investerade kapital. 

Det finns fler viktiga parametrar att känna till, bland annat multiplikator och valutaexponering. Du kan läsa mer om dessa i vår broschyr. Där hittar du också information om Mini Futures övriga risker och kostnader samt vad som händer vid en knockout-händelse.

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Mini Futures broschyr
Mer om Mini Futures
Disclaimer