Skyscrapers in the big city

Warranter

Warranter gör det möjligt satsa på din marknadstro, oavsett om du tror att en aktie eller ett aktieindex ska stiga eller falla. Warranter har hög risk, men också stor potential.

En krydda i din sparportfölj

Warranter är värdepapper som gör det möjligt att få hög avkastning med ett litet kapital, men om marknaden utvecklas på ett för dig ofördelaktigt sätt kan du förlora hela ditt placerade kapital.

Eftersom warrantens värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar. Warranters höga avkastningspotential är kopplad till att de även har en hög risk. Warranter ska därför ses som en krydda i din sparportfölj.

Nordea har warranter kopplade till utvecklingen i de flesta av börsens största och mest populära aktier. För varje tillgång finns det både köp- och säljwarranter, med olika slutdag och lösenpris. 

Så funkar warranter

Warranter är komplicerade placeringsprodukter där flera olika faktorer påverkar värdeutvecklingen.

Innan du handlar warranter ska du förstå hur de fungerar. Vårt marknadsföringsmaterial innehåller en omfattande beskrivning av warranternas funktioner och riskerna med dem.

De slutliga villkoren för varje warrant får du fram genom att välja warranten i fråga på listan.

Grundprospekten för warranter och certifikat hittar du på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Vad är turbowarranter?

En turbowarrant kan förfalla värdelös före slutdagen.

En turbowarrant köp ger placeraren rätt att köpa och en turbowarrant sälj rätt att sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt inlösenpris vid en på förhand bestämd tidpunkt. I detta avseende fungerar en turbowarrant precis på samma sätt som en warrant. Turbowarranterna har dessutom ett gränsvärde, dvs. en s.k. barriärnivå.

Om värdet på den underliggande tillgången uppnår barriärnivån under placeringens löptid, förfaller turbowarranten i förtid. På grund av barriärnivån har turbowarranten inget tidsvärde vilket gör att värdet på en turbowarrant bildas på ett enklare sätt än på en normal warrant. Ta del av funktionen av och riskerna med turbowarranter genom att läsa de slutliga villkoren för varje turbowarrant. De slutliga villkoren för varje turbowarrant får du fram genom att välja turbowarranten i fråga på listan.

Broschyr

Broschyr

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du viktig information om Warranter.

Warrantit (pdf, 308 KB)Öppnas i nytt fönster
Mer om Warranter
Disclaimer