Bull i uppgång, Bear i nedgång

Placerare har olika marknadstro. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål har vi börsnoterat Bull & Bear, med allt från 1 gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear kan du välja när du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris. 

När du funderar på vilken Bull eller Bear som passar dig bäst är det viktigt att du tänker på att ju större hävstång du väljer, desto större vinst kan du göra. Men även det omvända gäller. Ju större hävstång, desto större är risken för stora förluster och förlusten kan uppgå till hela det investerade kapitalet. Bull & Bear är lämpade för erfarna investerare som kan tänka sig en investering med hög risk.

Så funkar Bull & Bear

Bull & Bear handlas på börsen. Eftersom Bull & Bear har en hävstång så rör sig kursen mer, i vissa fall betydligt mer, än den underliggande tillgången.

Hävstången i Bull & Bear är daglig. I tabellen nedan kan du se hur en Bull respektive Bear rör sig när den underliggande tillgången stiger respektive faller. 

Utveckling i underliggande tillgångBull X3Bear X3
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Ränta-på-ränta effekten gör att utvecklingen på en Bull eller Bear kan skilja sig från kursutvecklingen på den underliggande tillgången över tid. Om hävstången i en Bull eller Bear multiplicerat med en negativ utveckling i den underliggande tillgången någon gång under en dag överstiger 100 procent så innebär det att du förlorar hela ditt placerade belopp. Om priset för en underliggande tillgång skulle falla med 7 procent under en dag, skulle det innebära att Bull X15 förfaller och det investerade beloppet går förlorat eftersom att den negativa utvecklingen på 7 procent gånger hävstången på 15 gånger överstiger 100 procent.

För instrument som distribueras av Nordnet Bank och som är emitterade av Nordea finner du aktuella priser och övrig produktinformation på Nordnets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Bull & Bear broschyr
Mer om Bull & Bear
Disclaimer

Broschyr

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr (på finska) nedan hittar du all information du behöver veta om Bull & Bear.

Bull & BearÖppnas i nytt fönster

I våra videos kan du lära dig mer om hur Bull & Bear funkar på både svenska, finska och engelska.

Bull & Bear

Bull & Bear är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes, som emitteras som certifikat under Nordea Bank Abp:s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive Bull & Bear anges i Slutliga villkor för dessa certifikat och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en Bull eller Bear. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Du kan köpa Bull & Bear till exempel på Öppnas i nytt fönsterNordea InvestorÖppnas i nytt fönster.

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning.

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen.

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand.

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9