Ytterligare skydd för pensionsåren

En pensionsförsäkring är en långsiktig sparform med skattestöd med vilken du kan komplettera din lagstadgade pension och trygga en bättre inkomstnivå under pensionstiden. 

Vi beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men de befintliga försäkringarna har fördelar som inte längre går att få enligt den nuvarande lagstiftningen. Ta alltså väl hand om din pensionsförsäkring.

Pension under spartiden

Är din placeringsplan uppdaterad? Läs våra tips på vad du ska beakta under spartiden för pensionen.

Läs mer

Pensionen börjar

Beakta följande då pensionen närmar sig.

Läs mer

Pensionstid

Kolla vilka ändringar du kan göra i din pensionsförsäkring under pensionstiden.

Läs mer