Förvalta din pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring ger dig tilläggsskydd under pensionen. En pensionsförsäkring är en långsiktig skattestöd sparform med vilken du kan komplettera din lagstadgade pension och försäkra en bättre inkomstnivå under pensionstiden.

Vi beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men de befintliga försäkringarna har fördelar som inte längre går att få enligt den nuvarande lagstiftningen. Ta alltså väl hand om din pensionsförsäkring.