Saker att tänka på när pensionen påbörjas

Att börja ta ut pension är ett individuellt beslut och det finns ingen tidpunkt som passar alla. När man vill börja ta ut pension beror i sista hand på pensionstagarens egen vilja och personliga situation. I samband med uttaget gör du klokt i att fundera på följande saker:

1. Din livssituation och dina behov

Om du vill börja ta ut pension kan du göra det efter att du har uppnått den avtalsenliga pensionsåldern. Du kan också senarelägga pensionsutbetalningen om det ännu inte är aktuellt att börja ta ut pension.

2. Inom vilken tid skulle du vilja ta ut pension?

Det är bra att proportionera pensionens uttagstid utifrån din egen livssituation och beakta försäkringsspecifika uttagsgränser. Vid behov se närmare uppgifter under punkt Minsta och längsta uttagstid på den här sidan.

3. Beskattning

Den frivilliga pensionen är i sin helhet skattepliktig inkomst för pensionstagaren. En närmare skattespecifikation ser du i anmälan om pensionsutbetalning och tjänsten Försäkringar. Vid frågor om beskattningen kan du kontakta Skatteförvaltningen.

När du går i pension

Efter att du har uppnått pensionsåldern enligt avtalsvillkoren kan du börja ta ut pension när du vill. Pensionsåldern beror på tidpunkten när försäkringen har tecknats. Dessutom kan sättet hur pensionen tas ut vara begränsat beroende på när försäkringspremierna har inbetalats.

Ungefär tre månader före den planerade ingången av pensionen skickar vi dig ett brev. I brevet ser du pensionstiden för din frivilliga pensionsförsäkring och en uppskattning av pensionsbeloppet. Samma uppgifter hittar du också i tjänsten Försäkringar och den anmälan som du får årligen. Du kan börja ta ut pension enligt den ursprungliga uttagsplanen eller så kan du ändra pensionstiden. 

Du kan börja ta ut pension enkelt på nätet – då behöver du inte skicka oss formuläret som du fick med brevet. Du kan börja ta ut pension i Nordeas tjänst FörsäkringarÖppnas i nytt fönster dit du loggar in behändigt i menyn Logga in på vår webbplats samt i Nordeas mobil- och nätbank.

Du kan också börja ta ut pension genom att skicka oss ett fritt formulerat meddelande antingen i Nordeas nätbank eller i Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster.

Så här börjar du ta ut pension i Nordeas nätbank:

Du kan börja ta ut pension i Nordeas nätbank om du har Nordeas nätbankskoder. 

Gör så här:

 1. Logga in nätbanken
 2. Välj tjänsten Försäkringar. Tjänsten öppnas i en ny flik.
 3. Skicka ansökan genom att klicka på Börja ta ut pension. Välj uttagsplan för pensionen, ange ditt IBAN-kontonummer och tryck på Fortsätt.
 4. 4. Vi skickar dig ett sms efter att vi har tagit emot och behandlat din begäran om att ta ut pension.

Om din pension omfattar inkomst som beskattas om förvärvsinkomst ber vi dig skicka oss ditt skattekort för pensionen. Du får ett skattekort för pensionen på Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa Skatteförvaltningens telefontjänst. Skatteförvaltningen kan på din begäran skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring. 

Du behöver inte skicka skattekortet för kapitalinkomster utan vi tar ut skatt automatiskt i enlighet med gällande kapitalinkomstskatt.

Om du vill ändra den ursprungliga uttagsplanen för pensionen på så sätt att pensionens längd är någon annan är den som står i tjänsten Försäkringar, vänligen skicka oss ett meddelande i Nordeas nätbank eller Nordea Omaposti. Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • månaden när du vill börja ta ut pension
 • pensionstidens längd, alltså perioden inom vilken du vill ta ut din pension
 • ditt IBAN-kontonummer

Om du vill börja ta ut din pension och har nätbankskoder i en annan finländsk bank

Du kan börja ta ut pension i tjänsten Försäkringar eller genom att skicka oss ett meddelande i Nordea Omaposti om du har nätbankskoder i en annan finländsk bank. 

I tjänsten Försäkringar

Gör så här:

 1. Logga in i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ansökan genom att klicka på Börja ta ut pension. Välj uttagsplan för pensionen, ange ditt IBAN-kontonummer och tryck på Fortsätt.
 3. Vi skickar dig ett sms efter att vi har tagit emot och behandlat din begäran om att ta ut pension.

Via Nordea Omaposti

Gör så här:

 1. Logga in på Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster.
 2. Välj Nytt meddelande och Försäkringar som ämne.
 3. Skicka ansökan med ett fritt formulerat meddelande. Meddela oss månaden när du vill börja ta ut pension, ditt IBAN-kontonummer och uttagsperioden för pensionen. Om din pension omfattar sparkapital som beskattas som förvärvsinkomst ska du också skicka oss ditt skattekort för pensionen. 
 4. Vi skickar dig ett sms efter att vi har tagit emot och behandlat din begäran om att ta ut pension.

Minimi- och maximitiderna för lyftande av pensionen

Den minsta uttagstiden för pensionsförsäkringen är 24 månader för pensionsförsäkringsavtal som öppnats före 17.9.2009. För pensionsförsäkringsavtal som öppnats från och med 17.9.2009 är den minsta uttagstiden 10 år. I tabellen nedan kan du välja tidpunkten då du tecknade din pensionsförsäkring och se den lägsta möjliga pensionsåldern och den minsta uttagsperioden i ditt avtal. Den högsta uttagstiden har inte fastställts för pensionsförsäkringar. 

Om ditt sparbelopp är mindre än 2 000 euro, rekommenderar vi att du tar ut hela beloppet på en gång. Vänligen meddela oss om detta med anmälan om pensionsutbetalning.

Försäkringen tecknades 1.10.1992-23.6.1999
Försäkringen tecknades 24.6.1999-5.5.2004
Försäkringen tecknades 6.5.2004-17.9.2009
Försäkringen tecknades 18.9.2009-31.12.2012

Anvisningar och råd

Senareläggning av pension
Beskattning av pensionen
Pensionsförsäkringens sparkapital
Datum för pensionsutbetalning
Pensionsbeslut