Pensionstiden

Pensionsbelopp

Du ser pensionsbeloppet i avsnittet Försäkringar i nätbanken eller i pensionsbeslutet som postas eller levereras till dig via nätbanken.

Ändringar i pensionsutbetalningen

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005, kan du ändra pensionstiden, det pensionsbelopp som månatligen betalas in på ditt konto och allokeringen av ditt sparkapital även under pensionstiden. Lättast ändrar du allokeringen av försäkringens sparkapital i avsnittet Försäkringar i nätbanken. Pensionstiden eller pensionsbeloppet ändrar du lättast genom att meddela ändringen via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

I fråga om de försäkringar som har tecknats före 31.12.2004 är det inte möjligt att ändra pensionstiden eller allokeringen av försäkringens sparkapital under pensionstiden.

Den frivilliga pensionen utbetalas på det bankkonto i Finland som du har valt. Om du vill byta det konto som pensionen betalas in på ska du meddela uppgifterna om det nya kontot via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Ytterligare försäkringspremier

Efter att pensionsutbetalningen har börjat är det inte längre möjligt att inbetala ytterligare premier till pensionsförsäkringen.

Beskattning

Om ditt pensionsbelopp eller beloppet av andra inkomster betydligt ändras eller om det sker ändringar i beskattningen, gör du klokt i att beställa ett nytt skattekort för din frivilliga pension. Utgående från skattekortet verkställer Nordea förskottsinnehållning på din frivilliga pension så att du varken betalar för lite eller för mycket i skatt. Du kan beställa ett skattekort hos Skatteförvaltningen som kan leverera det direkt till Nordea Livförsäkring.

Livförsäkringspremie och dödlighetsåterbäring     

Den försäkrades ålder och det återstående sparkapitalet påverkar inte beloppet av livförsäkringspremien. Eftersom sannolikheten för att dö ökar med åldern stiger den procentuella livförsäkringspremien månatligen. Efter ingången av pensionsutbetalningen minskar sparbeloppet vilket även minskar det totala premiebeloppet. Livförsäkringen kan antigen stiga eller sjunka under pensionstiden på grund av ålderns och sparkapitalets sammantagna effekt. Det exakta beloppet av livförsäkringspremien som du betalat ser du årligen i årsrapporten på den separata raden Debitering. Livförsäkringspremien debiteras antingen från pensionen som betalas ut (avtal som tecknats t.o.m. 31.12.2004) eller månatligen från sparkapitalet (avtal som tecknats fr.o.m. 1.1.2005).

Sparkapitalet i pensionsförsäkringen krediteras månatligen med en dödlighetsåterbäring. Dödsfallsskydd ingår inte automatiskt i pensionsförsäkringar eftersom det är fråga om en s.k. livstidsförsäkring som upphör då den försäkrade dör och de återstående försäkringsbesparingarna förblir hos försäkringsbolaget. För denna risk krediterar försäkringsbolaget föresäkringen med dödlighetsåterbäringen som, likt livförsäkringspremien, fastställs utifrån den försäkrades ålder och försäkringens sparbelopp. Det exakta beloppet av dödlighetsåterbäringen ser du i punkten Krediteringar i årsrapporten.

Årsanmälan

Du får årligen ett sammandrag av de utbetalda pensionerna och den innehållna skatten. Du får årsanmälan till tjänsten Omaposti i nätbanken. Om du inte har Nordeas nätbankskoder får du årsanmälan per post. Årsanmälan skickas ut i början av februari.

Då pensionen upphör

Efter den sista pensionsutbetalningen får du ett meddelande om att pensionen upphör. Meddelandet innefattar ett sammandrag av de pensioner som betalats och den skatt som innehållits under innevarande år.

Beloppet av den sista pensionsutbetalningen kan avvika från de tidigare utbetalningarna eftersom försäkringens totala sparkapital utbetalas på samma gång.

De frivilliga pensionsförsäkringarna tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank Abp.