Pensionsförsäkring under spartiden

Är sparkapitalet i din frivilliga pensionsförsäkring tillräckligt för att komplettera ditt pensionsskydd? Och när har du senast uppdaterat placeringsplanen i ditt avtal? Nedan kan du ta del av våra tips för att sköta din pensionsförsäkring.

I nättjänsten Försäkringar gör du ändringar smidigt

 • Du kan följa hur sparkapitalet i din pensionsförsäkring utvecklas.
 • Du kan göra tilläggsplaceringar.
 • Du kan uppdatera din betalningsplan.
 • Du kan ändra allokeringen av försäkringens sparkapital.
 • Du kan ändra placeringsplanen för kommande försäkringspremier.
 • Du kan sköta dina ärenden elektroniskt.

Du kan logga in i tjänsten Försäkringar behändigt i Nordeas mobil- och nätbank samt via menyn Logga in på vår webbplats.

Pensionsförsäkringspremier
Pensionsförsäkring i beskattningen
Årsanmälan
Allokering av sparkapital och kommande premier
Förmånstagarförordnande
Återköp av pensionsförsäkring
Prislistan för pensionsförsäkringar gäller från 1.4.2022

Pensionsförsäkringspremier

Du kan själv bestämma hur mycket och hur ofta du sparar i din pensionsförsäkring. Du gör klokt i att fundera på hurdan pension du strävar efter och skräddarsy sparbeloppet utifrån ditt mål.

Vid behov anpassar sig betalningsplanen efter din livssituation – du kan till exempel ändra ditt månatliga sparbelopp eller göra större engångsplaceringar. I tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster kan du enkelt ändra betalningsplanen för din pensionsförsäkring och göra tilläggsplaceringar.

Du kan dra av premier till din frivilliga pensionsförsäkring i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Om premierna understiger 5 000 euro per år kan det beroende på situationen vara bra att komplettera sparbeloppet och därmed utnyttja skatteförmånen.

Pensionsförsäkring i beskattningen

Du kan dra av pensionsförsäkringspremier i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Nordea Livförsäkring meddelar de försäkringspremier som betalats in i pensionsförsäkringen automatiskt till Skatteförvaltningen. Du ser en specifikation över de inbetalda försäkringspremierna i årsanmälan för pensionsförsäkringen.

Årsanmälan

Nordea Livförsäkring skickar dig årsanmälan för din frivilliga pensionsförsäkring alltid i början av året. I årsanmälan kan du kontrollera bl.a. försäkringspremierna för föregående år, transaktionerna, värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som valts till avtalet och förmånstagarförordnandet.

Allokering av sparkapital och kommande premier

Om din pensionsförsäkring omfattar fondanknutet sparkapital är det bra att tidvis kontrollera i vilka placeringsobjekt dina tillgångar är placerade. Du kan enkelt ändra allokeringen av sparkapital och kommande premier i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster i nätbanken där du avgiftsfritt kan byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill. Du får hjälp och råd för att välja placeringsobjekt i Nordea Kundtjänst som skräddarsyr en sparplan för dig.

I Pensionsskydd som tecknats efter 10.1.2010 placerar Nordea Livförsäkring pensionsförsäkringspremierna och sparkapitalet under spartiden.

Förmånstagarförordnande

Om den försäkrade dör utbetalas det med stöd av dödsfallsskyddet i pensionsförsäkringen en dödsfallsersättning till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Du kan kontrollera förmånstagarförordnandet i försäkringens årsanmälan. 

Om din livssituation har förändrats är det bra att du försäkrar dig om att förmånstagarförordnandet är uppdaterat. Du kan ändra förmånstagarförordnandet till exempel genom att skicka oss ett meddelande om det i nätbanken eller Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster.

Återköp av pensionsförsäkring

När är det möjligt att avsluta pensionsförsäkringen?

Det är möjligt att avsluta, dvs. återköpa en frivillig pensionsförsäkring, om en lagstadgad grund för återköp uppfylls. Då betalas försäkringens sparkapital till den försäkrade och avtalet upphör på grund av återköpet. I enlighet med inkomstskattelagen är den ersättning som utbetalas med stöd av pensionsförsäkringen i sin helhet skattepliktig inkomst för den försäkrade, och därför verkställs förskottsinnehållning i samband med återköpet. 

Grunder för återköp av pensionsförsäkringen är:

 • dödsfall av make inom ett år
 • äktenskapsskillnad inom ett år
 • permanent arbetsoförmåga 
 • den försäkrade eller hens make har blivit långtidsarbetslös (om pensionsförsäkringen har tecknats före 31.12.2004)
 • arbetslöshet som pågått i ett år och fortsätter (om försäkringen har tecknats efter 1.1.2005)
 • den försäkrade har beviljats lagstadgad invalidpension eller delinvalidpension tills vidare (om pensionsförsäkringen har tecknats efter 18.9.2009)

Du ser datumet då du tecknade pensionsförsäkringen i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster och pensionsförsäkringens årsanmälan.  

Du ska ansöka om återköp av pensionsförsäkringen skriftligen. Du kan skicka oss en fritt formulerad begäran om återköp med ett meddelande i Nordeas nätbank eller Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster.  

Ange följande uppgifter då du ansöker om återköp:

 • grund för återköp och en kopia av intyget för återköpsgrunden
 • ditt IBAN-kontonummer
 • ditt skattekort om din pensionsförsäkring omfattar sparkapital som beskattas som förvärvsinkomst

Du ser en skattespecifikation över pensionsförsäkringen i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster och försäkringens årsanmälan.