Pensionsförsäkring under spartiden

Satsa på trevliga pensionsår och kontrollera regelbundet att din plan för pensionssparande är ajour.

Pensionsförsäkring under spartiden

Är ditt sparbelopp tillräckligt för att komplettera ditt pensionsskydd? När har du senast uppdaterat din sparplan? Satsa på trevliga pensionsår och kontrollera regelbundet att din plan för pensionssparande är ajour.

Pensionsförsäkringspremier

Du kan själv bestämma hur mycket och hur ofta du sparar i din pensionsförsäkring. Det lönar sig därför att fundera på hurdan pensionsmålsättning du strävar efter och anpassa sparbeloppet enligt dina mål.

Betalningsplanen lämpar enligt din livssituation – du kan till exempel ändra ditt månatliga sparbelopp eller göra engångsplaceringar. Du kan ändra din betalningsplan i Nordea Kundtjänst. Engångsplaceringar gör du enkelt i tjänsten Försäkringar.

Du kan dra av premier till din frivilliga pensionsförsäkring i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Om premierna understiger 5 000 euro per år kan det beroende på situationen vara bra att komplettera sparbeloppet och därmed utnyttja skatteförmånen.

Allokering av sparkapital och kommande premier

Om din pensionsförsäkring omfattar fondanknutet sparkapital är det bra att tidvis kontrollera i vilka placeringsobjekt dina medel placerats. Du kan enkelt ändra allokeringen av sparkapital och kommande premier i nätbanken där du avgiftsfritt kan byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill. Du får hjälp och råd för att välja placeringsobjekt i Nordea Kundtjänst som skräddarsyr en sparplan för dig.

I Pensionsskydd som tecknats efter 10.1.2010 placerar Nordea Livförsäkring pensionsförsäkringspremierna och sparkapitalet under spartiden.

Förmånstagarförordnande

Om försäkringstagaren avlider betalas med stöd av försäkringens dödsfallsskydd en dödsfallssumma till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Om din livssituation ändrats är det bra att du försäkrar dig om att förmånstagarförordnandet är ajour. Nordea Kundtjänst ger dig instruktioner för att uppdatera förmånstagarförordnandet. 

Gör ändringar enkelt i nätbanken

  • Du kan följa upp hur ditt sparkapital utvecklas.
  • Du kan göra tilläggsplaceringar.
  • Du kan ändra allokeringen av försäkringens sparkapital.
  • Du kan ändra placeringsplanen för kommande försäkringspremier.
  • Du kan sköta dina ärenden elektroniskt.