Vilket slags placeringsobjekt är den garanterade Fastighetskorgen?

Den förvaltas av proffs, består av högklassiga finländska fastigheter och eftersträvar stabil avkastning.

Många finländare placerar gärna i bostäder för att få stabilt kassaflöde från hyresintäkterna. Med hjälp av fastighetskorgen drar du nytta av fördelarna med att placera i bostäder utan besväret med att äga en bostad. Fastighetskorgen omfattar fastighetsobjekt från bostadsfastigheter till kontor, affärslokaler och lager som förvaltas av Nordea.  På så sätt får du med en placering en väldiversifierad andel i fastighetsmarknadens pärlor som vanligtvis är tillgängliga endast för få.

Den garanterade Fastighetskorgen är ett unikt tillfälle att placera på fastighetsmarknaden utan risk för att förlora kapitalet. Du kan placera i Fastighetskorgen via placeringsförsäkringen Nordea Capital. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Fastighetskorgen. 

Vanligtvis tillgänglig endast för institutionella investerare

Unik och begränsat antal andelar

 • Inget minimibelopp – En unik chans att bli delaktig också med en liten placering. 
 • Kapitalskydd – vi garanterar dig minst den summa du placerat då tre år gått (30.8.2027).
 • Öppen för nya placeringar 4.3-30.8.2024. Efter det är det inte längre möjligt att göra nya placeringar i den garanterade Fastighetskorgen.

Dina fördelar med Fastighetskorgen

 • Kapitalskydd – Dra nytta av det bästa med fastighetsplaceringar utan risk för att du förlorar ditt kapital. Trots eventuella överraskningar på marknaden garanterar vi att du får tillbaka det kapital du placerat även om värdet på det har minskat under tre år (30.8.2027).
 • Bred diversifiering – Placeringarna i Fastighetskorgen har diversifierats brett mellan olika lokaler: bostäder, kontor, affärslokaler, lager, vårdlokaler och hotell. Den breda diversifieringen balanserar avkastningsutvecklingen och värdefluktuationen eftersom olika typer av lokaler reagerar olika i olika marknadslägen.
 • Stabil avkastning i form av hyresintäkter. I hyresavtalen strävar vi efter så långa tidsbundna kontrakt som möjligt och försöker förhandla om förlängning av dem då de går ut. Med långsiktigt underhåll av fastigheterna säkerställer vi att våra hyresgäster är nöjda med lokalerna.
 • Högklassiga fastigheter, som du som privat investerare inte nödvändigtvis annars kunde placera i. Fastigheterna har bra lägen i tillväxtcentrum och de har valts och förvaltas av våra proffs.
 • Inga låneskötselkostnader – Fastighetskorgen har ingen hävstång, vilket betyder att ändringar i räntemiljön inte inverkar på Fastighetskorgens låneskötselkostnader eftersom Fastighetskorgen saknar sådana utgifter helt.

Fastighetskorgens egenskaper:

 • Fastighetskorgen placerar endast i finländska fastigheter och har därmed inte diversifierats mellan olika tillgångsslag. Risken med fastighetssektorn blir markant om man placerar endast i det här objektet. 
 • Fastighetskorgen är avsedd för att spara och placera på lång sikt. Sparkapital som anknutits till det kan inte realiseras hela tiden eller omplaceras i ett annat objekt. Alla uttag och överföringar från Fastighetskorgen till andra placeringsobjekt genomförs med ett halvt års dröjsmål.
 • Fastighetskorgen är öppen för placeringar endast en begränsad tid, vilket betyder att det inte är möjligt att sprida risken tidsmässigt. Tidsmässig diversifiering betyder att man placerar vid olika tidpunkter.
 • Om försäkringsägaren återköper försäkringskapitalet som anknutits till Fastighetskorgen eller byter värdeutvecklingen av sitt avtal till et annat placeringsobjekt 30.8.2027, är den garanterade Fastighetskorgens kalkylmässiga värde minst lika stort som det värde som Fastighetskorgen har 4.3.2024 eller 30.8.2024 beroende på vilket värde som är större.

Varför välja en placeringsförsäkring?

 • Välj ett eller flera placeringsobjekt ur Nordeas breda utbud av fonder och placeringskorgar.
 • Placera en större engångssumma eller spara så småningom i din egen takt. Du kommer igång redan med 10 euro.
 • Lägg till och byt placeringsobjekt utan avgifter och utan att behöva betala skatt genast.
 • Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut tillgångar.
 • Du som är under 30 år gammal får 50 % rabatt på förvaltningsavgiften för placeringsförsäkringen om ditt sparkapital understiger 100 000 euro.
Kontorsfastigheter

Museigatan 8, Helsingfors

Eteläranta-rappu

En prestigefylld byggnad i Främre Tölö nära Helsingfors centrum. Utöver de öppna och ljusa kontorslokalerna har fastigheten några affärslokaler i gatuplan.

Södra kajen 12, Helsingfors

etelaranta-julkisivu

Mångsidiga lokaler på ett attraktivt och prestigefyllt område. De ljusa lokalerna kan enkelt formas efter hyresgästens behov.

Bostadsfastigheter

Lappviksgatan 14, Helsingfors

lapinlahdenkatu

En bostadsfastighet i Kampen som genomgått en grundlig renovering 2023. I gatuplan finns också affärslokaler som hyrs ut. 

Turun Kansleri 2, Åbo

turun-kansleri

Ett 8-våningshus som blev färdigt i maj 2018. Bostadsfastigheten ligger i lugna Storheikkilä. 

Affärslokaler

Turun Centrum, Åbo

turun-centrum

Ett shoppingcentrum i Åbo centrum som förnyats helt år 2011. Fastigheten har det internationella BREEAM-systemets miljöcertifikat. 

Tammiston Kauppapuisto, Vanda

tammiston-kauppapuisto

Ett modernt shoppingcentrum i norra Rosendal. Objektet består av affärslokaler som motsvarar nyskick samt några kontorslokaler.

Har du redan Nordea Capital?

Du kan lägga till den garanterade Fastighetskorgen i din Nordea Capital-placeringsförsäkring i tjänsten Försäkringar.

Logga in i tjänsten Försäkringar Öppnas i nytt fönster

Vill du öppna en Nordea Capital-placeringsförsäkring?

Läs mer om placeringsförsäkringen Nordea Capital, ingå avtal på nätet eller med hjälp av vår expert och anknyt Fastighetskorgen till den.

Läs mer om placeringsförsäkringen Nordea Capital
Hur kan jag placera i Fastighetskorgen?
När kan jag ta ut kapital ur Fastighetskorgen?
Främjande av faktorer i anslutning till miljömässiga och sociala egenskaper
Placeringsrisker
Ytterligare information om Fastighetskorgen

Hur kan jag placera i Fastighetskorgen?

 • Den garanterade Fastighetskorgen är öppen för nya placeringar 4.3–30.8.2024. Efter det är det inte längre möjligt att göra nya placeringar i den. 
 • Du kan placera i Fastighetskorgen endast via placeringsförsäkringen Nordea Capital.
 • Om du har Nordea Capital kan du göra en tilläggsplacering eller överföra sparkapital till den garanterade Fastighetskorgen i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster.
 • Om du ännu inte har Nordea Capital-placeringsförsäkringen kan du öppna den på nätet eller boka en tid till en expert i nätbankenÖppnas i nytt fönster. Efter det kan du välja den garanterade Fastighetskorgen som placeringsobjekt.