Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digital tjänst Bli företagskund på nätet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Bli företagskund på nätet och har publicerats 18.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Icke-textuellt innehåll, erbjud textmotsvarigheter till icke-textuellt innehåll

 • För bilder i identitetshandlingar eller körkort behövs textmotsvarigheter som antecknas på bilderna.

1.3.1 Information och relationer: 

 • Kryssrutan och fältet som ska fyllas i saknar beskrivningar. 
 • Elementet saknar en unik identifierare. 
 • Etiketten på blanketten saknar text. 
 • WAI-ARIA-gruppen saknar namn.

1.4.3 Kontrast (minimum): 

 • Färgkontrasten mellan en del element, knappar och textfält på sidan är inte tillräcklig. 
 • Kontrasten mellan text- och bakgrundsfärgerna är otillräcklig.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord: 

 • En del knappar och kontroller kan inte hanteras med tangentbordet.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla:

 • Tangentbordets fokus kan flyttas bort från modulen genom att använda tangentbordet eller skärmläsaren.

2.2.1 Justerbar tidsgräns: 

 • Kunden ska visas ett popup-fönster som varnar om att sessionen kommer att avbrytas och hen ska ha möjlighet att tillåta avbrottet eller fortsätta sessionen.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter:  

 • Etiketten på blanketten saknar text.

2.4.7 Synligt fokus: 

 • Elementen framhävs inte då man för muspekaren över dem.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk: 

 • Språk har inte fastställts för sidan.

3.2.2 Vid inmatning:  

 • Det fält som ska fyllas i saknar beskrivning. Blanketten saknar knapp.

Navigering med tangentbord (mellanslag/pilar) fungerar inte ordentligt på alla ställen i applikationen.

Skärmläsarna fungerar inte ordentligt på alla ställen i applikationen (t.ex. hjälptexter går att inte läsa ordentligt).

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster