Kundbrev

I maj 2018 skickar vi brev om aktuella teman till våra privat- och företagskunder.

Jag fick ett brev om att Nordea byter hemort. Vad innebär det och var hittar jag mer information?

Nordea förbereder sig för att byta hemort från Sverige till Finland den 1 oktober 2018. Det är en juridisk ändring som inte påverkar kundens dagliga bankärenden. Läs mer om Byte av Nordeas hemort

Jag fick ett brev om den nya dataskyddsförordningen. Vad innebär den och var hittar jag mer information?

Dataskyddet har alltid varit en viktig del av vår bankverksamhet. Att skydda kundernas personuppgifter och ha deras förtroende är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Den nya allmänna dataskyddsförordningen tillämpas på alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Med den nya EU-förordningen vill man allt starkare betona kundens rätt att bestämma över sina egna uppgifter och hur de används. I dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om hur vi använder personuppgifter. Läs mer om Nordeas dataskyddsbeskrivning

Jag fick ett brev om att priserna på och villkoren för korttjänster ska ändras. Varför ändras priserna?

Priserna på korttjänsterna har inte ändrats markant under de senaste åren. Med de kommande prisändringarna kompenserar vi för de ökade kostnaderna. Även efter prisändringarna är vi konkurrenskraftiga i förhållande till våra konkurrenter.

Pappersfakturan blir dyrare eftersom vi vill minska vår miljöpåverkan och uppmuntra kunderna att använda e-faktura. Genom att använda digitala tjänster minskar vi koldioxidutsläppen från tryck och distribution och påverkar vårt ekologiska fotavtryck.

Kontoavgiften debiteras endast i det fall att kunden har använt kredit och inte betalar hela det använda kreditbeloppet med första fakturan. Alla kreditkortsinnehavare debiteras alltså inte fortlöpande med avgiften utan bara de kunder som använder krediten.

Valutatillägg är ett tillägg som inkluderas i valutakursen för en korttransaktion i annan valuta än euro. Det debiteras för valutaväxlingen i samband med kortköp eller kontantuttag. Som valutakurs används då medelkursen på marknaden som utökas med valutatillägget i enlighet med villkoren. Eftersom valutatillägget inte är en serviceavgift nämns det inte i bankens prislista.

Varför ändras kortvillkoren?

Vi har förnyat kortvillkoren genom att precisera de punkter som gäller kortanvändning. Samtidigt har vi uppdaterat villkoren så att de ska motsvara vårt nuvarande kortutbud.

Var hittar jag de nya kortvillkoren?

Jag fick ett brev om ändring av kontovillkoren. Vad innebär det?

Vi vill se till att även de Nordeakunder som inte har Nordeas bankkoder för mobil- och nätbanken i framtiden ska kunna ta emot elektroniska meddelanden i Nordeas elektroniska tjänst Omaposti där man kan logga in också med andra bankers koder. I detta skede inverkar villkorsändringen inte på något sätt på kommunikationen mellan kunden och banken.