Kundbrev

På den här sidan hittar du viktig information om våra aktuella kundbrev.

Kundbrev maj–juni 2021

I maj–juni skickar vi våra privatkunder ett brev där vi berättar om ändringar som träder i kraft på hösten. Vi skickar breven till kunderna i mobil- eller nätbanken eller per post.

Det viktigaste innehållet i kundbrevet:

  • Mobil- och nätbanken underlättar vardagen.
  • Mobilbanksanvändare får dagliga banktjänster förmånligast.
  • I fortsättningen har allt fler kunder tillgång till omfattande paket för dagliga banktjänster.
  • Priserna på en del dagliga banktjänster ändras 1.9.2021.

Vi uppmuntrar våra kunder att bli mobilbanksanvändare

Nuförtiden har redan en miljon Nordeakunder tillgång till marknadens mest omfattande paket för dagliga banktjänster. På hösten 2021 får allt fler kunder tillgång till ett förmånligt vardagspaket.

Mobil Plus-paket och Baspaket är förmånliga enheter med de viktigaste dagliga banktjänsterna: konton, kort och bankkoder för användning av digitala tjänster. Kunderna har möjlighet att själv påverka priserna på sina dagliga banktjänster och mobilbanksanvändare får de förmånligaste priserna. Mobil Plus-paket förutsätter att kunden använder mobilbanken, brukskonto och kort: Nordea Gold, Nordea Credit, Nordea Debit eller Nordea Electron. Om kunden utöver sitt brukskonto också använder kort och nätbanken får hen automatiskt ett Baspaket. Om kriterierna för paketen inte uppfylls betalar kunden för de tjänster hen använder separat enligt prislistan.

Ändringarna träder i kraft automatiskt

Du behöver inte göra någonting om du godkänner ändringarna som träder i kraft 1.9.2021. Om du inte godkänner ändringarna kan du informera oss om att du vill avsluta tjänsten med ett meddelande i nät- eller mobilbanken, med alla bankers koder på adressen nordea.fi/omaposti eller genom att ringa Nordea Kundtjänst senast 31.8.2021.

Ändringar i prislistan 1.9.2021 och 1.10.2021

Paket för dagliga banktjänster

Vilka är fördelarna med mobilbanken jämfört med nätbanken?

Mobilbanken finns alltid med i din telefon och du kan enkelt och tryggt sköta dina bankärenden då det passar dig bäst. Du använder mobilbanken enkelt och snabbt med hjälp av kodappen. Du kan kontakta Nordea Kundtjänst med ett knapptryck i mobilbanken då du redan är identifierad och därmed sköta dina ärenden snabbare. Du kan även sköta brådskande ärenden smidigt per telefon då du inte är vid datorn. Det är till exempel enkelt att överföra pengar eller att spärra ett förkommet kort. 

Mobilbanksanvändarna är alltid först med att få tillgång till de bästa tjänsterna och därtill får de också de dagliga banktjänsterna förmånligast. Mobilbanken och nätbanken utesluter inte varandra utan om du har tillgång till kodappen kan du vid var tid själv välja vilken tjänst du vill använda.

Hur kan jag börja använda mobilbanken eller nätbanken?

Du behöver ett nätbanksavtal för att kunna använda tjänsterna. Boka tid till kontoret för att ingå ett nätbanksavtal genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18. Efter att du ingått ett nätbanksavtal får du ett användar-ID och du kan ladda ner appen Nordea Koder på din telefon eller surfplatta i appbutiken. Ladda sedan ner Nordea Mobile i appbutiken och börja använda mobilbanken. Närmare anvisningar hittar du på nordea.fi/mobilbanken.

Om du inte vill börja använda mobilbanken och kodappen får du en kodkalkylator. Med kodkalkylatorn kan du logga in i nätbanken och även andra tjänsteleverantörers tjänster (t.ex FPA:s och Skatteförvaltningens) samt betala dina köp på nätet. Dessutom sköter du enkelt många bankärenden i Nordea Kundtjänst då du redan identifierat dig. Om du behöver råd om att sköta ärenden digitalt kan du ta del av våra anvisningar på nordea.fi/digineuvonta (på finska).

Varför höjs serviceavgifterna?

Prisnivån förblir konkurrenskraftig för våra kunder och vid behov kan vi justera den. Vi strävar efter att ta hänsyn till olika kundgrupper och kundbehov i både tjänsteutbudet och prissättningen och vi kontrollerar prissättningen tidvis. Kunden kan påverka sina serviceavgifter genom att välja de förmånligaste sätten att sköta sina bankärenden. Vi hjälper dig gärna att hitta de bästa sätten att sköta dina bankärenden.

Får Premiumkunder fortfarande förmåner och rabatter?

Som Premiumkund får du fortsättningsvis förmåner och rabatter för de tjänster du använder. Mobilbanksanvändare får fortsättningsvis avgiftsfria dagliga banktjänster, dvs. ett avgiftsfritt Mobil Plus-paket då hen utöver mobilbanken har konto och kort. 

Mer information om förmånerna får du på nordea.fi/premium.

Varför fick jag kundbrevet om ändringarna trots att jag inte är kund hos Nordea?

Vi har skickat brevet till alla som har ett giltigt konto i Nordea. Det är möjligt att kontot inte har använts på länge eller att saldot är noll men enligt lagen måste vi skicka ett brev om ändringarna även till innehavarna av dessa konton.