Kundbrev

På den här sidan hittar du viktig information om våra aktuella kundbrev.

Kundbrev december 2020–januari 2021

I december–januari skickar vi våra privatkunder ett kundmeddelande med information om hur kort och FörmånsKonton kommer att ändras. Vi skickar breven till våra privatkunder i mobil- eller nätbanken eller per post.

Det viktigaste innehållet i kundbrevet:

  • Betalningsgränsen per dygn för ditt Nordea Visa Debit-kort omfattar från mars även kortköp. 
  • Ändring av kortvillkoren – du får mer information om valutakurser för korttransaktioner
  • Ändring av villkoren för FörmånsKonto – räntan på FörmånsKontot ändras.

Betalningsgränsen för ditt Nordea Visa Debit-kort motsvarar i fortsättningen din kortanvändning per dygn som också omfattar kortköp i butiker och på webben samt eventuella fakturabetalningar i betalautomater. Kontrollera att ditt korts betalningsgräns är rätt.

Du behöver inte göra någonting om du godkänner ändringarna av kort- och kontovillkoren som träder i kraft 1.4.2021. Om du inte godkänner ändringarna kan du skicka oss ett meddelande i nät- eller mobilbanken eller kontakta Nordea Kundtjänst senast 31.3.2021. 

Vanliga frågor: Ändring av Nordea Visa Debit-kortets betalningsgräns

Vad är det som ändras i Nordea Visa Debit-kortet? 

Tidigare har kortets betalningsgräns per dygn gällt bara betalningar som debiteras i Nordeas betalautomat. I fortsättningen gäller Nordea Visa Debit-kortets betalningsgräns per dygn även köp i butikskassan och på nätet samt i betalautomater.

Vad är syftet med ändringen? 

Vi uppdaterar kortets produktegenskaper och i fortsättningen verifieras köpen med Nordea Visa Debit-kortet. Du kan fastställa kortets betalningsgräns per dygn så här.

Gäller ändringen andra Nordeakort?  

Ändringen gäller bara Nordea Visa Debit-kort. 

Varför gäller ändringen bara Nordea Visa Debit-kort? 

Nordea Visa Debit-kortet kommer att ersätta Visa Electron-kortet. Vi vill erbjuda våra kunder även i fortsättning möjlighet att fastställa betalningsgränsen per dygn för sina kort.  

Hur säkerställer jag att jag framöver kan betala med mitt Nordea Visa Debit-kort i butiken? 

Du kan kolla din betalningsgräns i mobil- eller nätbanken. Kortets betalningsgräns per dygn omfattar även kortköp i butiker. Om din betalningsgräns är till exempel 50 € kan du betala för sammanlagt 50 € per dygn.

Hur ändrar jag kortets betalningsgräns? 

Om du har bankkoder, kan du ändra kortets betalningsgräns enligt följande:
  • I den nya nätbanken kan du ändra betalningsgränsen under Ekonomi -> Kort -> välj kortet vars inställningar du vill ändra -> ändra kortinställningar under Kortuppgifter.
  • I den gamla nätbanken kan du göra det under Daglig ekonomi > Kort > Säkerhetsgränser/Användningsområde och internet.
  • I mobilbanken gör du det under Konton > välj önskat kort > Inställningar.

Hur ändrar jag mitt korts betalningsgräns om jag inte använder mobil- eller nätbanken? 

Om du inte har bankkoder kan du ringa Nordea Kundtjänst.

Kan jag ändra betalningsgränsen flera gånger?

Ja. Du kan ändra betalningsgränsen så ofta som du behöver. Du kan uppdatera betalningsgränsen när som helst i självbetjäningskanalerna.

Vanliga frågor: Ändringar i kortvillkoren

Hur får jag i fortsättningen information om korttransaktioner i EES-området och valutakurserna för dem? 

Om du använder Nordea Wallet får du redan nu meddelanden om dina korttransaktioner. Meddelanden innehåller uppgifter om korttransaktionen och dess belopp. I april kommer meddelandena också att ge mer information om bland annat kortköp och uttag i annan valuta än euro och om valutakursen i förhållande till Europeiska centralbankens referenskurs vid transaktionstidpunkten. Den slutliga valutakursen och summan i euro framgår som vanligt i kontotransaktionerna.

Hur får jag information om korttransaktioner i EES-området och valutakurserna för dem? 

Du får meddelanden om korttransaktioner i appen Nordea Wallet. I april kommer meddelandena också att ge mer information om bland annat kortköp och uttag i annan valuta än euro och om valutakursen i förhållande till Europeiska centralbankens referenskurs vid transaktionstidpunkten. På Nordeas webbplats kan du också använda en behändig kalkylator. 

Hur kan jag börja använda Nordea Wallet? 

Du kan ladda ner den avgiftsfria appen Nordea Wallet i din appbutik om du har kodappen. Du kan också börja använda Nordea Wallet med en annan banks identifieringsverktyg.

Kan jag låta bli att ta emot meddelanden i appen Nordea Wallet? 

Från april kan du spärra mottagningen av meddelandena i inställningarna för appen Nordea Wallet. 

Hur snabbt efter en korttransaktion får jag mer information om den?

Om du använder Nordea Wallet får du redan nu meddelanden om dina korttransaktioner omedelbart efter att du gjort dem. Samma praxis fortsätter i april.

Om jag gör korttransaktioner i annan valuta än euro, från vilka länder får jag i fortsättningen mer information?  

Du får mer information dina korttransaktioner i EES-området i annan valuta än euro. En lista över de EES-länder som har annan valuta än euro finns här.

Vanliga frågor: FörmånsKonto

Vilka andra sparalternativ har Nordea än FörmånsKonto? 

Du kan läsa mer om våra sparlösningar på nordea.fi under Våra tjänster > Besparingar och placeringar. Kontakta våra sparexperter som gärna berättar mer om våra spar- och placeringstjänster.

Med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora kan du lätt göra upp din egen sparplan. Du hittar Nora här och i mobilbanken under Våra tjänster > Sparande & placeringar > Digital placeringsrådgivare Nora. 

Du kan också ringa Nordea Kundtjänst.

I september–oktober 2020 kommer våra kunder att få ett brev om ändringarna i prislistan och kortvillkoren. Vi skickar breven till våra privatkunder i mobil- eller nätbanken eller per post. Ändringarna i prislistan och kortvillkoren träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringarna i prislistan 1.1.2021 (pdf, 99 KB)Öppnas i nytt fönster

Kortvillkoren 1.1.2021 (pdf, 512 KB)Öppnas i nytt fönster

Varför höjer ni serviceavgifter?

Vi kontrollerar regelbundet priserna på våra tjänster. Föregående gång höjde vi priserna på betalnings- och automattjänster samt förvaringsavgifterna år 2016.

Varför ändrar ni kortvillkoren?

Vi har preciserat kortvillkoren så att de bättre motsvarar den uppdaterade lagstiftningen, de nuvarande kortfunktionerna och kortbolagens tjänster. Dessutom har vi specificerat punkterna om kortanvändning och harmoniserat beskrivningarna och definitionerna av vårt korturval.

Vilja åtgärder ska jag vidta?

Om du godkänner ändringarna i prislistan och kortvillkoren behöver du inte göra någonting. Om du inte godkänner ändringarna ber vi dig kontakta Nordea Kundtjänst. 

Debiterar Nordea i fortsättningen 3 euro i månaden också för förvaring av aktiebrev som utgör säkerhet för lån?

Förvaring av aktiebrev som utgör säkerhet för lån är avgiftsfri även i fortsättningen. Prisändringen som träder i kraft 1.1.2021 gäller bara dokument i förvaringstjänsten.