Kundbrev

I september–oktober 2020 kommer våra kunder att få ett brev om ändringarna i prislistan och kortvillkoren. Vi skickar breven till våra privatkunder i mobil- eller nätbanken eller per post. Ändringarna i prislistan och kortvillkoren träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringarna i prislistan 1.1.2021 (pdf, 99 KB)Öppnas i nytt fönster

Kortvillkoren 1.1.2021 (pdf, 512 KB)Öppnas i nytt fönster

Varför höjer ni serviceavgifter?

Vi kontrollerar regelbundet priserna på våra tjänster. Föregående gång höjde vi priserna på betalnings- och automattjänster samt förvaringsavgifterna år 2016.

Varför ändrar ni kortvillkoren?

Vi har preciserat kortvillkoren så att de bättre motsvarar den uppdaterade lagstiftningen, de nuvarande kortfunktionerna och kortbolagens tjänster. Dessutom har vi specificerat punkterna om kortanvändning och harmoniserat beskrivningarna och definitionerna av vårt korturval.

Vilja åtgärder ska jag vidta?

Om du godkänner ändringarna i prislistan och kortvillkoren behöver du inte göra någonting. Om du inte godkänner ändringarna ber vi dig kontakta Nordea Kundtjänst.