Skilsmässa drabbar hela familjen

Om ni har minderåriga barn behöver ni ägna särskild uppmärksamhet åt bankärendena.

Barnets bankärenden efter skilsmässa 

Om den gemensamma vårdnaden fortsätter efter skilsmässan sköter föräldrarna barnets penningärenden tillsammans. Till exempel rätten att använda det minderåriga barnets konton fortsätter att gälla tills barnet blir myndigt eller vårdnadshavarna avtalar om ändringar tillsammans. Båda vårdnadshavarna har även en självständig rätt att få uppgifter om barnets konton. Om bara en förälder har vårdnaden om barnet efter skilsmässan har denna förälder rätt att ensamt fatta alla beslut om barnet.   

Om barnet ännu inte har ett eget bankkort kan ett sådant göra vardagen lättare. Läs mer om bankärenden för barn och ungdomar. 

Barnets bankärenden omfattar ofta även sparande. Om ni har börjat spara för barnets framtid är det bra att komma ihåg att sparavtal om och dispositionsrätter till fonder och värdeandelskonton fortsätter oförändrade. Läs mer om sparande till barn.  

Hur kan vi hjälpa dig? 

Vi på Nordea hjälper dig gärna med bankärenden i anslutning till skilsmässa. Vi kan exempelvis hjälpa dig att uppdatera sparavtal, försäkringar och dispositionsrätter till konton. 

Dessutom kan vi hjälpa dig med boendearrangemang genom till exempel omläggning av bostadslånen. Läs mer om avvittring och gemensamt bostadslån här.