Flytten av Nordeas hemort

Nordea flyttade 1.10.2018 sin hemort till Finland som är medlem i den europeiska bankunionen. Ändringen föranleder inga åtgärder av våra kunder.

Flytten av hemorten till att omfattas av regleringen inom den europeiska bankunionen ger banken en stabil verksamhetsmiljö där den kan utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga, individuella och högklassiga tjänster.

Kunderna påverkas inte

Kundernas dagliga banktjänster ändras inte på grund av att Nordea flyttar hemort.

Beloppet av insättningsgarantin ändras inte

Kundernas insättningsgaranti och skyddet från ErsättningsfondenÖppnas i nytt fönster för investerare övergick till att omfattas av regleringen i Finland. Beloppet av insättningsgarantin är 100 000 euro. Skyddet från Ersättningsfonden för investerare är högst 20 000 euro för icke-professionella placerare.

Tidtabell

Nordea flyttade som planerat sin hemort till Finland 1.10.2018.

Nordeas aktieägare godkände ett förslag om att flytta hemorten till Finland på årsstämman den 15 mars 2018.

Information till kunderna

Kunderna informerades om flytten av hemorten i maj–juni per brev. Brevet skickades också till de kunder vars bankkonto länge stått orört.