Byte av Nordeas hemort

Nordea har beslutat att byta sin hemort till Finland som är medlem i den europeiska bankunionen. Enligt planen ska hemorten bytas 1.10.2018 efter att Nordea har fått de nödvändiga godkännandena av myndigheterna. Våra kunder behöver inte vidta några åtgärder på grund av ändringen.

Bytet av hemorten till att omfattas av regleringen inom den europeiska bankunionen ger banken en stabil miljö där den kan utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga, individuella och högklassiga tjänster.

Kunderna och tjänsterna påverkas inte

Tjänsterna till Nordeas kunder ändras inte efter bytet av hemorten.

Beloppet av insättningsgarantin ändras inte

Kundernas insättningsgaranti och skyddet från Ersättningsfonden för investerare övergår till att omfattas av regleringen i Finland. Beloppet av insättningsgarantin på 100 000 euro ändras inte. Skyddet från Ersättningsfonden för investerare är högst 20 000 euro för icke-professionella placerare.

Tidtabell

Nordeas aktieägare godkände ett förslag om att byta hemorten till Finland på årsstämman den 15 mars 2018. Enligt planen ska bytet genomföras den 1 oktober 2018. För det krävs att myndigheterna ger Nordea de nödvändiga godkännandena.

Information till kunderna

Kunderna informeras om bytet av hemorten per brev i maj–juni. Brevet skickas också till de kunder vars bankkonto länge stått orört.