Woman drinking hot coffee in her sofa

Löneavbrottskredit

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit då utbetalningen av din lön avbryts på grund arbetskonflikt eller permittering.

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit om utbetalningen av din lön avbryts på grund av arbetskonflikt eller permittering. Syftet med krediten är att ersätta den inkomstförlust som orsakas av ett avbrott i löneutbetalningen och fungera som permitteringslån. Krediten kan vara mellan 2 000 euro och ett belopp som uppgår högst till två bruttomånadslöner.

 • Betalningsplanen är flexibel och betaltiden kan avtalas enligt din betalningsförmåga.
 • Du återbetalar månatligen i jämna rater.
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år. 
 • Om du råkar ut för en arbetskonflikt eller blir permitterad kan du förhandla om nya villkor och betalningstider för redan beviljade lån.

Egenskaper

Allmänt

 • Krediten beviljas som Nordeas FlexkreditÖppnas i nytt fönster.
 • Du kan fylla i kreditansökan på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med Nordeas bankkoder.
 • När du ansöker på kontoret får du kreditbeslutet på samma gång och i Nordea Kundtjänst under samtalet.
 • Pengarna betalas in på ditt konto efter att krediten beviljats
 • Minimibeloppet av krediten är 2 000 euro och maximibeloppet är två gånger sökandens bruttomånadslön.
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor, marginal samt öppnings- och kontoavgift.
  - För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder 3 mån. euribor + en marginal på 4,00 procentenheter 
  - För andra medlemmar 3 mån. euribor + en marginal på 8,00 procentenheter
 • Öppningsavgiften för krediten och övriga avgifter debiteras enligt prislistan för Flexkredit
 • Krediten är en engångskredit som inte kräver separat säkerhet.
 • Vi gör upp en betalningsplan för krediten som flexar enligt din livssituation
 • Vi kan bevilja dig en kredit per arbetskonflikt eller permittering. Krediten kan inte höjas.
 • Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
Priser
Priser före 1.9.2019
Så här ansöker du om lån
Utlåningskriterier
Återbetalning av krediten
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Villkor

Allmänt

 • Krediten beviljas som Nordeas FlexkreditÖppnas i nytt fönster.
 • Du kan fylla i kreditansökan på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med Nordeas bankkoder.
 • När du ansöker på kontoret får du kreditbeslutet på samma gång och i Nordea Kundtjänst under samtalet.
 • Pengarna betalas in på ditt konto efter att krediten beviljats
 • Minimibeloppet av krediten är 2 000 euro och maximibeloppet är två gånger sökandens bruttomånadslön.
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor, marginal samt öppnings- och kontoavgift.
  - För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder 3 mån. euribor + en marginal på 4,00 procentenheter 
  - För andra medlemmar 3 mån. euribor + en marginal på 8,00 procentenheter
 • Öppningsavgiften för krediten och övriga avgifter debiteras enligt prislistan för Flexkredit
 • Krediten är en engångskredit som inte kräver separat säkerhet.
 • Vi gör upp en betalningsplan för krediten som flexar enligt din livssituation
 • Vi kan bevilja dig en kredit per arbetskonflikt eller permittering. Krediten kan inte höjas.
 • Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Räntan och priser på Flexkredit från och med 1.9.2019

Referensräntan är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades).

Kreditmarginalen är 2,9–8,9 % beroende på kundens totala engagemang.

Räntan och priser
SpecifikationPris

Marginal, normalpris

Marginal, förmån för bolånekunder

Marginal, förmån för Premium-kunder

8,90 %

5,90 %

2,90 %

Öppningsavgift0,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit
0,00 €
Kontoavgift
0,01% per dag kalkylerat från beloppet beviljad kredit, högst 12,50 € per månad
Skriftliga avvecklingskostnader17 €/varje timme som börjat
Verifikat- och faktureringskopior/st.
10,00 €
Enskild ändring av faktureringsdag efter fakturering5,00 €
Permanent ändring av faktureringsdag
5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Räntan och priser på Flexkredit

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades.)

Räntan och priser före 1.9.2019
SpecifikationPris
Öppningsavgift, kreditbelopp 2.000 - 5.000 €125,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp 5.001 - 12.000 €175,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 12.000 €200,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 25.000 €300,00 €
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 €
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 €
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering7,00 €
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit100,00 €
Förlängning av betalninstid, över 14 dagar5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Ansök om kredit

 • Du kan ansöka om Löneavbrottskredit Nordea Kundtjänst eller på våra kontor.
 • När du ansöker om kredit i Nordea Kundtjänst eller på kontoret, berätta att ansökan gäller Löneavbrottskredit.

Pris och exempelkalkyl

Exempelkalkyl för lån lyfta efter 1.9.2019.

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 8,9 %. Med en nominell ränta på 8,4 % och en lånetid på 107 månader är den effektiva räntan 12,1 % (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 12 792,90 euro och antalet betalningsrater 107. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För bolånekunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 5,9 %. Med en nominell ränta på 5,4 % och en lånetid på 92 månader är den effektiva räntan 9,1 % (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 10 968,25 euro och antalet betalningsrater 92. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För Premium-kunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 2,9 %. Med en nominell ränta på 2,4 % och en lånetid på 81 månader är den effektiva räntan 6% (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 9 707,58 euro och antalet betalningsrater 81. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors, enligt normala kreditvillkor.

Ansök om löneavbrottskredit

Kontakta oss