Din förmögenhet förtjänar en plan

En överraskande livssituation eller händelse kan drabba vem som helt, när som helst. Trots det har många inte tagit hand om sina egna eller familjens juridiska ärenden. Om något oväntat då händer går saker kanske inte som önskat. Tillsammans kan vi säkerställa att din och din familjs ekonomi och förmögenhet är tryggade nu och i framtiden. 

Du får hjälp av en professionell och erfaren jurist hos kapitalförvaltningen

Utan hjälp av ett proffs kan familjejuridiska ärenden kännas besvärliga och det kan vara svårt att klarlägga vilka alla aspekter du borde beakta. Våra jurister hjälper dig att förstå juridiska frågor relaterade till din förmögenhet. 

Kapitalförvaltningens jurist är din finansiella coach som arbetar tillsammans med din egen kapitalförvaltare och våra andra experter. De fördjupar sig omsorgsfullt i dina och din familjs behov. 

Juristen ger dig en plan och förslag på lösningar som passar dig samt idéer på hur du kan genomföra dem. Vi hjälper dig att genomföra de föreslagna lösningarna. 

Kolla vad en personlig plan för Förmögenhet 360 omfattar.

Du får hjälp också med frågor om bouppteckning och arvskifte

Du får hjälp också med frågor om bouppteckning och arvskifte

Förutom den stora sorg som en anhörigs död för med sig finns det många praktiska arrangemang att ta hand om. 

Nordea Kapitalförvaltnings jurister hjälper Premiumkunder med bouppteckningen och avtal om arvskifte eller att annars komma vidare antingen på ett onlinemöte eller på kontoret. Som Premiumkund är ett onlinemöte med Nordea Kapitalförvaltnings jurist och elektronisk underskrift ett smidigt sätt att sköta bouppteckningen helt digitalt oberoende av var delägarna befinner sig.  

Läs mer om att sköta dödsboets bankärenden, bouppteckningen och arvskiftet.

Planen för Förmögenhet 360
Kolla exempel: juridiska omständigheter och alternativ som hänför sig till förmögenhet

Planen för Förmögenhet 360

360Nordea Kapitalförvaltnings jurister hjälper dig och berättar vilka ekonomiska angelägenheter du bör ta tag i nu. De kan även berätta om aspekter och alternativa lösningar som du kanske inte ens visste om. 

Vi ger dig en plan för Förmögenhet 360 och förslag på åtgärder som skräddarsytts utifrån dina behov. Förmögenhet 360 är en långsiktig plan för hur du kan få din och familjens förmögenhet att växa, gardera den och överföra den till andra. I planen beaktar vi även beskattningen och andra juridiska frågor. 

Den rätta stunden att upprätta en plan tillsammans med en jurist är just nu, inte när risken realiseras. Boka tid för att göra upp planen för Förmögenhet 360:

 • Lämna en intresseanmälan med nätblanketten
 • Ring din kapitalförvaltare eller skicka hen ett meddelande med postfunktionen i mobil- eller nätbanken (Hjälp > Meddelanden) eller
 • ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 och identifiera dig.

Planen för Förmögenhet 360 kostar 150 euro (inkl. moms 24 %). Åtgärderna som föreslås och avtalas i planen faktureras separat.

Juridiska omständigheter och alternativ som hänför sig till förmögenhet

Då det sker stora förändringar i livet hjälper våra jurister dig att förstå juridiska frågor som hänför sig till din förmögenhet och säkerställer att ärenden framskrider enligt lagen eller redan upprättade familjejuridiska dokument. Vi går exempelvis igenom följande ärenden:

 • smidig förvaltning av ekonomiska ärenden om den egna handlingsförmågan försämras 
 • bevarandet av ackumulerad förmögenhet i den önskade familjekretsen i händelse av skilsmässa eller dödsfall och säkerställandet av den ekonomiska ställningen för närstående såsom makar eller barn
 • din och dina närståendes betalningsförmåga exempelvis när det gäller återbetalning av lån vid sjukdom eller dödsfall och beredskap för arvsskatter
 • arvsplanering och överföring av förmögenhet under livstiden.

Alternativ kan exempelvis vara 

 • intressebevakningsfullmakt
 • äktenskapsförord
 • testamente
 • olika försäkringslösningar 
 • överföring av förmögenhet.

Sköt dina ärenden elektroniskt och smidigt

Hos Nordea får du snabb, effektiv och professionell hjälp med dina och familjens juridiska ärenden på nätet eller kontoret då det passar dig bäst.

Kapitalförvaltningens jurister jobbar som ett nätverk på de största orterna. Du kan boka tid till ett okomplicerat onlinemöte med våra jurister.

Vid underskrift av dokument utnyttjas exempelvis elektronisk underskrift, kontorsnätverket samt en kombination av båda.

Kontakta oss

Be din egen kapitalförvaltare att boka tid hos kapitalförvaltningens jurist  för att göra upp en plan för Förmögenhet 360. Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller skicka ett meddelande till din kapitalförvaltare per post via mobil- eller nätbanken.

Om du har frågor om skötseln av dödsboets ärenden kan du ringa vår kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). Välj dödsbo i knappsatsen så kan du diskutera med en rådgivare som sköter dödsboärenden.

Nordea Premium Banking

Kapitalförvaltningstjänsten Nordea Premium Banking passar dig och din familj om er förmögenhet uppgår till 80 000 euro eller om ni har lånebehov på över 350 000 euro och bra möjligheter att öka er förmögenhet. 

För juristtjänsterna tar vi ut en avgift enligt prislistan.

 Läs mer om Premium Banking

Premium webinaari: Perheen lakiasiat kuntoon

 • Mitä jokaisen tulisi tietää perheen lakiasioista?
 • Miten Nordea Varainhoidon lakimiehet voivat auttaa?
 • Mikä on Varallisuus 360 -suunnitelma?

Tallenne 11.2.2021

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Premium-webinaari: Perheen lakiasioiden kompastuskivi

Miten hoitaa perheen yleisimmin kohtaamat lakihaasteet: avioehto, perintösuunnittelu, uusperheiden lakiasiat, lapselle säästäminen ja vanhempien ikääntymisen huomioiminen.

Tallenne 14.4.2021

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring