Nordea Försäkring Finland Ab

Vi är en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vårt mål är att minska oron kring Nordeakunders förmåga att återbetala sina bostadslån genom att erbjuda lånekunderna skydden vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) som kan anslutas till Nordeas bostadslån och skuldebrevskrediter. Vi betjänar våra kunder i Nordeas kundbetjäningskanaler.

Uppgifter om bolaget

Nordea Försäkring Finland Ab
Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA. Hemort: Helsingfors

FO-nummer: 2868440-8
Momsnummer: FI28684408
Telefon: 0200 5000
E-post: L2439@nordea.com

Kundtjänst 

Privatkunder:
Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) kl. 8.00-18.00

Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. Du kan också kontakta oss via den krypterade postfunktionen i nätbanken. Vänligen notera att personliga försäkringsärenden inte kan skötas per okrypterad e-post.


Försäkringsskyddet vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank Abp. 

Finansinspektionen övervakar försäkringsverksamheten. Adressen är Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 09 183 51.