Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna. Bland de här fonderna finns bra placeringsalternativ för både nya och mer erfarna placerare.

Om Spara-fonderna

Spara-fonderna är förmögenhetsförvaltningsfonder som placerar fondmedlen i ränte- och aktiefonder. Bland Spara-fonderna kan du välja det alternativ som lämpar sig för din spartid och risknivå: fonden med minst risk placerar bara på räntemarknaden och fyra andra fonder placerar på både ränte- och aktiemarknaden. 

Portföljförvaltaren förvaltar medlen enligt placeringsinriktningen och reagerar på ändringar på marknaden och i framtidsutsikterna för placeringsobjekten.

 • Portföljförvaltaren följer aktivt med marknaden och handlar när läget på marknaden förändras.
 • Portföljförvaltaren säkerställer att den förväntade avkastningen och risknivån inte ändras.
 • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Hur vill du spara?

Det finns hundratals placeringsalternativ på fondmarknaden och det kan därför vara svårt att hitta objekten som motsvarar dina förväntningar. När du väljer en Fond för sparare, får du med ett enda beslut en mångsidig kombination av olika Nordea-fonder. Enklare än så här kan fondsparande knappast bli.

Hitta den fond som passar dig och ditt sparande bäst
Min. spartid i årVarovainen sijoittaja, joka arvostaa turvallisuutta enemmän kuin tuottomahdollisuutta

Tasaista tuottoa arvostava sijoittaja, joka hyväksyy myös arvonvaihteluita

Korkeaa tuottoa tavoitteleva sijoittaja, joka hyväksyy voimakastakin arvonvaihtelua
3

Spara Ränta,
Spara 10

Spara 25Spara 50
6Spara 25Spara 50Spara 75
20Spara 50Spara 75Spara 75

Spara 10 - ränteviktad blandfond

Spara 10 är en blandfond, som sparar 10 procent av medlen på aktiemarknaden.

Teckna Spara 10 Avkastning i nätbanken
Öppnas i nytt fönster

Teckna Spara 10 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Säästö 25 - ränteviktad blandfond

Spara 25 är en blandfond, som sparar 25 procent av medlen på aktiemarknaden.

Teckna Spara 25 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 25 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

 

Spara 50 - blandfond

Spara 50 är en blandfond, som sparar 50 procent av medlen på aktiemarknaden.

Teckna Spara 50 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 50 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

 

Spara 75 - aktieviktad blandfond

Spara 75 är en blandfond, som sparar 75 procent av medlen på aktiemarknaden.

Teckna Spara 75 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 75 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

 

Portföljförvaltaren följer upp marknadsläget för dig

I placering är det viktigt att allokera sitt kapital på ränte- och aktiemarknaden. I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil.

Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.

Avkastning och risk

Avkastningen på placeringsfonden baserar sig på värdeuppgång i och avkastning på fondens placeringar.

Den främsta fördelen med fondplaceringar är spridningen. Med bred diversifiering gör det inget om en region eller sektor utvecklas anspråkslöst medan andra har större framgång.

Placeringsprofil

Placeringsprofil

Det viktigaste när man fondsparar är, förutom att hitta de rätta fonderna, att fördela placeringen i lämpliga ränte- och aktiefonder.  Avkastningen och risken påverkas

på lång sikt även av hur fondkombinationen justeras när marknadsläget förändras.

 • I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil. 
 • Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.
 • Riskprofilerna och avkastningsmålen för de fem Fonderna för sparare skiljer sig från varandra och varje fond har en separat placeringsinriktning. Välj en fond som motsvarar dina mål.

Marknadsläget ändrar på lång sikt. Fondernas portföljförvaltare avgör när det är dags att byta ränteslag, eller i fråga om aktieplaceringar sektor eller region.

 • Spara Ränta: masslånefond
 • Spara 10: ränteviktad blandfond
 • Spara 25: ränteviktad blandfond
 • Spara 50: blandfond
 • Spara 75:  aktieviktad blandfond

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Avkastning och risk
Priser
Stadgar och prospekt