Par går tur i eng

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna. Bland de här fonderna finns bra placeringsalternativ för både nya och mer erfarna placerare.

Om Spara-fonderna

Spara-fonderna är förmögenhetsförvaltningsfonder som placerar fondmedlen i ränte- och aktiefonder. Bland Spara-fonderna kan du välja det alternativ som lämpar sig för din spartid och risknivå: fonden med minst risk placerar bara på räntemarknaden och fyra andra fonder placerar på både ränte- och aktiemarknaden. 

Portföljförvaltaren förvaltar medlen enligt placeringsinriktningen och reagerar på ändringar på marknaden och i framtidsutsikterna för placeringsobjekten.

 • Portföljförvaltaren följer aktivt med marknaden och handlar när läget på marknaden förändras.
 • Portföljförvaltaren säkerställer att den förväntade avkastningen och risknivån inte ändras.
 • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Vill du ha rådgivning?

Kontakta oss om du vill diskutera dina placeringar med oss.

Kontakta oss

Välj de rätta fonderna just för dig

Det viktiga med fondsparande är att hitta bra fonder och diversifiera sparmedlen mellan lämpliga ränte- och aktiefonder. På lång sikt påverkas avkastningen och risken även av hur fondkombinationen justeras då marknadsläget förändras. 

Det kräver mycket tid och vanligtvis även erfarenhet att följa marknaden och ständigt balansera placeringarna. Därför har vi skapat Fonder för sparare. Efter att du har övervägt och hittat en lämplig placeringstid, förväntad avkastning och risknivå kan du välja en fond ur Fonder för sparare där dina sparmedel diversifieras mellan aktie- och räntefonder efter dina mål. Sedan kan du låta vårt team av erfarna experter ta hand om resten. 

Spara Ränta - en obligationsfond

Spara Ränta är en lättskött och heltäckande aktivt förvaltad placeringslösning hos Nordea, där portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden placerar på räntemarknaden.


Teckna Spara Ränta Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster


Teckna Spara Ränta Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Spara 10 - en ränteviktad blandfond

Spara 10 är en lättskött och heltäckande aktivt förvaltad placeringslösning hos Nordea, där portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden placerar främst på räntemarknaden, men en liten del av fondens medel placeras i aktier.

Teckna Spara 10 Avkastning i nätbanken
Öppnas i nytt fönster

Teckna Spara 10 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Spara 25 - en ränteviktad blandfond

Spara 25 är en lättskött och heltäckande aktivt förvaltad placeringslösning hos Nordea, där portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden placerar främst på räntemarknaden, men en del av fondens medel placeras i aktier.

Teckna Spara 25 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 25 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Spara 50 - en blandfond

Spara 50 är en lättskött och heltäckande aktivt förvaltad placeringslösning hos Nordea, där portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden placerar på både ränte- och aktiemarknaden.

Teckna Spara 50 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 50 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Spara 75 - en aktieviktad blandfond

Spara 75 är en lättskött och heltäckande aktivt förvaltad placeringslösning hos Nordea, där portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden placerar främst på aktiemarknaden, men en del av fondens medel placeras i räntor.

Teckna Spara 75 Avkastning i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Teckna Spara 75 Tillväxt i nätbankenÖppnas i nytt fönster

Portföljförvaltaren följer upp marknadsläget för dig

I placering är det viktigt att allokera sitt kapital på ränte- och aktiemarknaden. I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil.

Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.

Avkastning och risk

Avkastningen på placeringsfonden baserar sig på värdeuppgång i och avkastning på fondens placeringar.

Den främsta fördelen med fondplaceringar är spridningen. Med bred diversifiering gör det inget om en region eller sektor utvecklas anspråkslöst medan andra har större framgång.

Placeringsprofil

Placeringsprofil

Det viktigaste när man fondsparar är, förutom att hitta de rätta fonderna, att fördela placeringen i lämpliga ränte- och aktiefonder.  Avkastningen och risken påverkas

på lång sikt även av hur fondkombinationen justeras när marknadsläget förändras.

 • I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil. 
 • Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.
 • Riskprofilerna och avkastningsmålen för de fem Fonderna för sparare skiljer sig från varandra och varje fond har en separat placeringsinriktning. Välj en fond som motsvarar dina mål.

Marknadsläget ändrar på lång sikt. Fondernas portföljförvaltare avgör när det är dags att byta ränteslag, eller i fråga om aktieplaceringar sektor eller region.

 • Spara Ränta: masslånefond
 • Spara 10: ränteviktad blandfond
 • Spara 25: ränteviktad blandfond
 • Spara 50: blandfond
 • Spara 75:  aktieviktad blandfond

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Avkastning och risk
Priser
Stadgar och prospekt