ETF:er och indexfonder

Passiva fonder, såsom ETF:er och indexfonder, är kostnadseffektiva vilket har gjort dem till populära placeringsobjekt. Men vad är ETF:er och indexfonder egentligen? Lönar det sig att placera i dem och hur kan man börja?

Vad är ETF:er och indexfonder?

 • ETF (Exchange Traded Fund) är en börsnoterad fond som vanligtvis följer ett index, t.ex. OMX Helsinki 25 eller MSCI World. Med ETF:er kan du handla under börsens öppettider på samma sätt som med aktier.
 • Indexfonder är aktiefonder som följer ett visst jämförelseindex. Fondens köp- och säljtransaktioner fastställs automatiskt utifrån jämförelseindexet. I motsats till ETF:er är indexfonder inte börsnoterade.

Hur fungerar ETF:er och indexfonder?

Indexfonder och de flesta ETF:er är passiva fonder som följer ett visst index.

I passivt förvaltade fonder strävar man efter en sammansättning som liknar jämförelseindexet så mycket som möjligt. Därför kallas de ibland också för indexfonder. Flera fondbolag har passivt förvaltade indexfonder i sitt produktsortiment men allt oftare när man talar om passiva fonder avser man börshandlade fonder, dvs. ETF:er. Förkortningen kommer från engelskans Exchange Traded Fund.

En passiv fond handlar bara när indexet uppdateras, till exempel två eller fyra gånger per år, för att motsvara läget på marknaden. Därför behöver portföljförvaltaren av en passiv fond inte heller göra någon marknadsanalys eller tillämpa sin syn. Därmed är kostnaderna lägre än för aktiva fonder som genom sina aktie- och sektorval försöker få bättre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt.

Benämningen är dock lite missvisande eftersom förvaltningen av alla fonder innebär aktivt beslutsfattande. Även i fråga om indexfonder ska man tillämpa sin syn på till exempel på vilka grunder man imiterar marknadens genomsnittliga utveckling och hur indexet egentligen bildas.

Fördelar med passiva fonder

 • Kostnadseffektivitet. Förvaltningskostnaderna för passiva fonder är i regel lägre än för aktiva fonder.
 • Bra diversifiering jämfört med direkta aktieplaceringar.
 • Placeraren kan själv påverka diversifieringen av placeringarna mellan tillgångsslag och geografiska regioner. Passiva fonder lämpar sig för placerare som har tid, kunskap och intresse att ta hand om sina placeringar. I motsats till aktiva, ”nyckelfärdiga” fonder kräver passiva fonder att placeraren har tid och intresse att sköta sina placeringar.
 • Ingen portföljförvaltarrisk. Portföljförvaltaren påverkar inte placeringsbesluten eftersom fonden följer sitt jämförelseindex.

Nackdelar med passiva fonder

 • Placeraren ska själv vara aktiv, t.ex. välja olika fonder och regelbundet uppdatera sin portfölj. Med blandfonder får placeraren allt enkelt i ett och samma paket.
 • Passiva fonder kan inte slå sitt jämförelseindex. Placeraren kan inte förvänta sig en högre avkastning på passiva fonder än den genomsnittliga avkastningen på marknaden, dvs. indexavkastningen, varifrån man drar av fondens kostnader. Avkastningen blir alltså alltid något lägre än jämförelseindexets avkastning. Aktiva fonder försöker däremot slå jämförelseindexet och strävar alltså efter en högre avkastning än indexavkastningen.
 • Indexfonder är passiva ägare som inte bestraffar bolagens ledning för fel och därmed spelar hållbarhet inte en så stor roll för dessa fonder. I aktiva fonder är hållbarhet en viktig del av riskhanteringen med vilken man strävar efter en bättre avkastning på lång sikt.

Hur börjar jag placera i ETF:er eller indexfonder?

Bra placeringsbeslut grundar sig på en placeringsplan.

 • Det lönar sig att börja placera i ETF:er och indexfonder på samma sätt som i alla andra placeringsobjekt. Först är det bra att göra upp en placeringsplan där du går igenom dina avkastningsmål samt din placeringstid och risktolerans. 
 • På lång sikt ger månadssparande en bra tidsmässig diversifiering. Du kan börja månadsspara i mobil- eller nätbanken om du har ett konto i Nordea. Läs mer om månadssparande
 • Du kan också kolla din riskprofil med vår digitala placeringsrådgivare Nora eller genom att boka tid. Vår digitala placeringsrådgivare Nora erbjuder dig förmånliga halvpassiva Enhance-fonder. Du kan också börja månadsspara med hjälp av Nora.

Nordeas indexfonder

 • I Nordeas utbud av indexfonder ingår bl.a. en indexfond som placerar i globala aktier (Global Passiv), en indexfond som placerar i europeiska aktier (Europa Passiv) och en indexfond som placerar i finska aktier (Finland Passiv). 
 • Dessutom erbjuder Nordea Enhance-fonder som placerar globalt, i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna. Enhance-fonderna ligger någonstans mellan aktiva och passiva fonder. Avgifterna för dessa fonder är förmånliga och fondförvaltaren gör mindre val än i aktiv portföljförvaltning. I motsats till helt passiva fonder strävar Enhance-fonderna ändå efter att slå jämförelseindexet.
 • Du kan börja fondspara med 10 euro. I nät- eller mobilbanken kan du ingå ett fondsparavtal utan tecknings- eller handelsavgift och börja spara månatligen i fonder.
 • Observera att köp och försäljning av fondandelar alltid sker till fondens slutvärde för dagen i fråga. Om du handlar på eftermiddagen efter stopptiden genomförs affären till slutvärdet följande dag. Efter att du har sålt andelar i Nordeas fonder finns tillgångarna på ditt konto i regel inom 2–3 dagar.
 • Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Nordeas ETF:er

 • I sin handelstjänst erbjuder Nordea tusentals olika ETF:er som placerar på räntemarknaden, aktiemarknaden, i olika branscher och även nyttigheter. Läs mer om emittenter av ETF:er
 • I Nordea kan du handla med ETF:er exempelvis i Nordea Investor och nätbanken. 
 • Handel med ETF:er sker på börsen och därför ska du ha ett värdeandelskonto och en handelstjänst innan du börjar handla. Du kan börja med en avgiftsfri handelstjänst. Ett värdeandelskonto i Nordea är också avgiftsfritt om du handlar minst en gång per kvartal.  
 • I regel är de årliga avgifterna för ETF:er 0,2–0,8 %. Dessutom ska du betala förmedlingsavgift vid börshandel som för små belopp är högst 1 % och för aktiva placerare till och med så låg som 0,06 %. Kolla priserna och handelstjänsten.
 • På börsen genomförs affären till ETF:ens gällande börskurs och pengarna överförs två dagar efter att affären har verkställts.

Viktig information om placering i fonder

Informationen på denna sida är menad som produktinformation och bör inte tas som placeringsrådgivning eller -rekommendationer. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.