Årsrapport över kostnaderna för dina placeringar

Om du hade fondplaceringar och/eller direkta placeringar hos Nordea förra året får du en årsrapport över kostnaderna för fjolåret.

Årsrapporterna 2020

Vi har nu börjat leverera årsrapporterna för i fjol. Vänligen notera att uppgifter om konton och sparkapital i försäkringar ingår inte i sammandraget. Du kan se kontotransaktionerna i nät- och mobilbanken, och om du har placeringsförsäkringar som Nordea Livförsäkring Finland har beviljat får du separata rapporter över fonder och andra placeringar som ingår i försäkringarna.

Årsrapporten hittar du i den nya nätbanken

Om du använder Nordeas nya nätbank hittar du rapporten för 2020 under Ekonomi > Dokument. Obs. rapporten syns inte i den gamla nätbanken eller i mobilbanken.

Logga in i nya Nätbanken Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Varför fick jag en årsrapport över mina placeringar?

Du hade placeringar hos Nordea i fjol. Fördelen av årsrapporten är att du ser i en och samma rapport uppgifterna om kostnaderna för dina placeringar för föregående år som sammandrag.

Måste jag göra något?

Vi skickar dig rapporten för kännedom och den kräver inga åtgärder av dig. Den ska inte användas som underlag för bokföring eller skatteberäkning.

Var hittar jag den?

Om du använder Nordeas nya nätbank hittar du rapporten för 2020 under Ekonomi > Dokument. Obs. rapporten syns inte i den gamla nätbanken eller i mobilbanken.

Om du inte använder nätbanken eller är företagskund, skickar vi rapporten till dig per post. 

Vi har producerat årsrapporten sedan 2018. E-rapporterna 2018 och 2019 hittar du i den gamla nätbanken under Besparingar och placeringar > Mina besparingar > Uppdrag och transaktioner > Årliga kostnader. 

Vad innehåller årsrapporten?

Årsrapporten är ett sammandrag av kostnaderna för dina fondplaceringar och direkta placeringar under föregående kalenderår. Av rapporten framgår alltså dina fondplaceringar och direkta placeringar, dvs. aktier, obligationslån och strukturerade produkter.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittade svar på din fråga, klicka på länken nedan för att komma till sidan med svar på vanliga frågor.

Till sidan med vanliga frågor

Sparande och placeringar

Ta del av produkter och tjänster för sparande och placering.