Woman wearing headset.

Vanliga frågor om årsrapporten

På denna sida hittar du vanliga frågor om årsrapporten.

Vanliga frågor

Hur får jag uppgifter om placeringsförsäkringar och konton?

Om du har placeringsförsäkringar som Nordea Livförsäkring Finland har beviljat får du separata rapporter över fonder och andra placeringar som ingår i försäkringarna. I nät- och mobilbanken kan du lätt följa försäkringarnas sparkapital och kontouppgifter.

Varför avviker uppgifterna i årsrapporten från de uppgifter som presenterades när vi gjorde upp placeringsplanen?

Kostnaderna som presenterades i mötet var estimerade kostnader enligt prislistan för en placeringstid på sex år. Kostnaderna i årsrapporten är realiserade kostnader.

Varför skiljer sig en årsrapport som jag fått av en annan bank från Nordeas årsrapport?

Årsrapporterna följer direktivet MiFID II och varje tjänsteleverantör ska skicka dem till sina kunder. Årsrapportens form och utseende varierar mellan olika tjänsteleverantörer.

Jag får flera olika rapporter. Varför finns det skillnader i uppgifterna mellan dem?

Olika rapporter har olika ändamål. Deras observationsperioder skiljer sig från varandra och de innehåller delvis olika placeringsobjekt.