OttoPlus-automat

Automatia Pankkiautomaatit Oy lanserade år 2016 nya kontantautomater i Finland som utöver de bekanta tjänsterna i Otto-automaterna också erbjuder möjlighet att sätta in sedlar. Förutom den nya OttoPlus-logotypen i ljusreklamen påminner den nya automaten också externt om de vanliga Otto-automaterna.

Du kan använda OttoPlus-automaten för att sätta in sedlar direkt på ett konto som anslutits till kortet. OttoPlus-automaterna ger dig dessutom tillgång till alla funktioner som är bekanta från Otto-automaterna: kontantuttag, saldoförfrågan, transaktionsförfrågan samt uttag & bidrag och laddning av taltid. Tjänsterna finns till ditt förfogande dygnet runt.

OttoPlus-automaterna är inte utrustade för att hantera mynt och är därför fysiskt mindre än de TalletusOtto-automater som Automatia hittills installerat. 

Pengar kan sättas in på kontot via automat om du har Nordea Finlands Visa Debit- eller Visa Electron-kort eller MasterCard-/Visa-kombikort med debetfunktion. Företagskunder ska ha Business Visa Debit-kort eller Insättningskort för företag för att kunna sätta in pengar.

Du kan:

  • sätta in alla officiella eurosedlar
  • på en gång sätta in 100 sedlar eller 5 000 €.
  • mata in endast snygga och hela sedlar. Så här försäkrar du dig om att tjänsten fungerar problemfritt.

Insättningsgränser

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och utöva kundkontroll. Banken är dessutom skyldig att förebygga penningtvätt och grå ekonomi.

På grund av dessa skyldigheter har banken ställt en övre gräns för kontantinsättningar som för privatkunder är 3 000 euro per kalendermånad och för företagskunder är 5 000 euro per kalendermånad.

På verifikatet ser du alltid hur mycket pengar du ännu kan sätta in under månaden: ”Din insättningsgräns i automat är 3 000 €/mån. Under innevarande månad kan du ännu sätta in x xxx,xx € i automat”. 

Om du behöver sätta in mer än din insättningsgräns, kontakta ditt kontoförande kontor.

Misstanke om förfalskning

Insättningsautomaten undersöker de mottagna sedlarnas äkthet enligt Europeiska centralbankens föreskrifter. 

Om en äkta sedel är sliten och dess säkerhetsdetaljer inte längre är i skick eller om sedeln är förfalskad slukar automaten sedeln och krediterar inte värdet på kundens konto. Kunden informeras om detta på skärmen och kvittot.  

Om sedeln visar sig vara äkta men sliten krediteras värdet på kundens konto ungefär inom en vecka.

Om sedeln är förfalskad lämnas den till polisen utan att värdet av den krediteras på kundens konto. Då kan kunden kontakta polisen cirka tre veckor efter insättningsdagen.

Priser

OttoPlus-automat
Insättning
Pris
Kontantinsättning av privatkund3 avgiftsfria insättningar/ månad, följande insättningar 2,50 €/st. och 0,70 % av beloppet av insättningen
Kontantinsättning av företagskund2,50 € /insättning + 0,75 % av insättningens värde i euro
OttoPlus-automat
Uttag
Pris
1–4 kontantuttag/kalendermånad0,00 €
5. eller fler kontantuttag/kalendermånad, €/uttag1,00 €
Separat saldoförfrågan0,80 €
Transaktionsförfrågan1,50 €