Tjänster på självständighetsdagen den 6. December

På självständighetsdagen den 6. december är kontoren, Nordea Kundtjänst 0200 5000 och Nordea Business Centre 0200 2525 stängda. Nordea 24/7 0200 3000 betjänar på finska mån–sön 24 h (lna/msa).

Automater

Nordeas betalautomater, Otto.- och TalletusOtto-automater kan användas normalt enligt öppettiderna för platserna där de är placerade.

Nätbankerna och mobiltjänsterna

Nätbankerna och mobiltjänsterna kan användas normalt.

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag

* Material till Företagets nätbank (Corporate Netbank) ska bekräftas senast kl. 18:00.

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för foretag
Material
Lönedag
Utbetalning av lönerMaterialet till banken
(senast) 
Löner, pensioner6.12.5.12.4.12. kl. 18.30 *)
Löner, pensioner9.12.9.12.5.12. kl. 18.30 *)
Material
Lönedag
Utbetalning av löner
Materialet till banken 
(senast)
Betalningar, gireringar5.12.5.12.5.12. kl. 18.30 *)
Betalningar, gireringar6.12.
6.12. kl. 18.30 *)