Tjänster på kontor

Vi rekommenderar fortfarande att kunderna sköter sina ärenden per telefon eller via distanskanaler.

Du kan enkelt sköta de flesta bankärenden i mobil- eller nätbanken eller genom att ringa vår kundtjänst. I fråga om kontorstjänster fortsätter vi med de särskilda arrangemangen på grund av coronaviruset för att kunna erbjuda kunderna trygga tjänster. Du kan boka tid till de flesta kontor via kundtjänsten.

Kolla situationen på kontoren här. (pdf, 122 KB)Öppnas i nytt fönster 

Observera att kontanttjänster överbelastas i synnerhet i början av månaden då pensioner och FPA:s stöd utbetalas. Därför är det klokt att undvika besök på kontoren som erbjuder kontanttjänster under de första dagarna av månaden.

Svar på frågor om besök på kontoret

I vilka ärenden kan jag få service på kontoret?

  • Dödsboets brådskande ärenden och ärenden som inte tar lång tid (betalning av fakturor, beställning av saldointyg, leverans av dokument för delägarutredningen)
  • Brådskande bankfacksärenden
  • Hyresgaranti
  • Leverans av dokument (t.ex. i anslutning till bostadsaffärer)
  • Uppdrag om placeringsrådgivning
  • Kort rådgivning om och öppning av e-tjänster.

Hur kan jag beställa tid till kontoret om jag har ett brådskande ärende?

Ring vår kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) för att kontrollera hur du bäst kan sköta ditt ärende. Vår rådgivare bokar dig tid vid behov. Du sköter bl.a. dina ärenden i anslutning till en bostadsaffär behändigt på ett onlinemöte.

Läs mer om onlinemöte

Visste du att du kan sköta de flesta bankärenden i mobil- eller nätbanken eller genom att ringa vår kundtjänst? På vår webbplats finns anvisningar om hur du kan använda olika tjänster. Närmare anvisningar om tjänsterna får du också via chatten. 

I den elektroniska tjänsten för underskrift kan du underteckna avtal. Dessutom kan du förhandla med oss på onlinemöten eller per telefon. När du behöver hjälp med att sköta ditt ärende, ring vår kundtjänst och red ut med rådgivaren hur du kan sköta ärendet.

Var kan jag ta ut kontanter?

Du kan ta ut kontanter:

Dessutom kan du via Posten beställa kontanter till Postens verksamhetsställen.

Läs mer om onlinemöte

Ingår du i en riskgrupp? Behöver du särskilt stöd för att sköta ärenden?

Om du behöver hjälp med banktjänster ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000. Rådgivaren hjälper dig att sköta ditt ärende och styr dig vid behov till kontoret.

Kolla i broschyren hur du kan sköta dagliga bankärenden lätt och säkert.

Hoida pankkiasiat helposti ja turvallisesti (pdf, 557 KB)Öppnas i nytt fönster

Enkla och trygga banktjänster (pdf, 575 KB)Öppnas i nytt fönster

Om äldre människor eller personer som behöver särskilt stöd ingår i din närmaste krets se våra tips på bankärenden.Öppnas i nytt fönster