Kontorstjänster på sommaren

Frågor och svar om kontorstjänster på sommaren

I vilka ärenden kan jag få service på kontoret?
  • Vissa kontor erbjuder kontanttjänster och du kan också beställa kontanter via Posten
  • Sköt dina betalningsärenden i första hand i självbetjäningskanalerna, med direktdebitering, i kundtjänsten eller genom att använda betalningstjänstkuvert.
  • Dödsboets brådskande ärenden och ärenden som inte tar lång tid (betalning av fakturor, beställning av saldointyg, leverans av dokument för delägarutredningen)
  • Brådskande bankfacksärenden
  • Hyresgaranti
  • Leverans av dokument (t.ex. i anslutning till bostadsaffärer)
  • Uppdrag om placeringsrådgivning 
  • Kort rådgivning om och öppning av e-tjänster.
Hur kan jag beställa tid till kontoret om jag har ett brådskande ärende?

Ring vår kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) för att kontrollera hur du bäst kan sköta ditt ärende. Vår rådgivare bokar dig tid vid behov. Du sköter bl.a. dina ärenden i anslutning till en bostadsaffär behändigt på ett onlinemöte.  

Läs mer om onlinemöte

Visste du att du kan sköta de flesta bankärenden i mobil- eller nätbanken eller genom att ringa vår kundtjänst? På vår webbplats finns anvisningar om hur du kan använda olika tjänster. 

I den elektroniska tjänsten för underskrift kan du underteckna avtal. Dessutom kan du förhandla med oss på onlinemöten eller per telefon. När du behöver hjälp med att sköta ditt ärende, ring vår kundtjänst och red ut med rådgivaren hur du kan sköta ärendet.

Var kan jag ta ut kontanter?

Utöver kontoren som har öppet och erbjuder kontanttjänster (pdf, 136 KB) (Öppnas i ett nytt fönster) kan du ta ut kontanter i Otto.

Läs mer om onlinemöte

Ingår du i en riskgrupp? Behöver du särskilt stöd för att sköta ärenden?

Om du behöver hjälp med banktjänster ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000. Rådgivaren hjälper dig att sköta ditt ärende och styr dig vid behov till kontoret.

Kolla i broschyren hur du kan sköta sedvanliga bankärenden lätt och säkert.

Enkla och trygga banktjänster (pdf, 561 KB)Öppnas i nytt fönster

Om äldre människor eller personer som behöver särskilt stöd ingår i din närmaste krets se våra tips på bankärenden.Öppnas i nytt fönster