Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet i Finland. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 9.12.2020 och har uppdaterats 10.10.2022. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet som används i Finland uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2023, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt.

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer: 

Knappen Börja här som leder till öppnande av konto och andra banktjänster saknar tillräcklig kontext som skulle göra det tydligt vilken knapp användaren ska klicka för att börja. 

1.3.1 Information och relationer: 

Skärmläsaren anger inte status för valrutan Har ditt barn förmögenhet.  

Hanterbart

2.1 Tangentbord: 

Det går inte att hantera vissa knappar med tangentbordet förrän användaren har fyllt i valrutan. Det kan också vara svårt att upptäcka knappar med skärmläsaren. 

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla: 

I modalfönstret Ange ditt barns pinkod går det att flytta fokus utanför modalfönstret. 

2.2.1 Justerbar tidsgräns: 

På sidan visas inget popup-fönster som varnar användaren om att sessionen kommer att avbrytas och ger hen möjlighet att tillåta avbrottet eller fortsätta sessionen. 

2.4.7 Synligt fokus: 

På startsidan betonas elementet Öppna ett konto och andra tjänster för ditt barn inte på ett synligt sätt då man har fokus på det. 

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter: 

Det verktygstips som öppnar villkoren för tjänsten saknar en beskrivande tillgänglighetsetikett. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster