Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet i Finland. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 9.12.2020 och har uppdaterats 8.2.2022. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet i Finland uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Målet är att åtgärda de upptäckta bristerna år 2022, om inte annat nämns nedan. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text: Bilder i identitetshandlingar eller körkort saknar textmotsvarigheter som antecknas på bilderna.

1.3.1 Information och relationer: Vissa ARIA-attribut saknar verkliga värden.

Hanterbart

2.2.1 Justering av tidsbegränsning: På sidan visas inget popup-fönster som varnar användaren om att sessionen kommer att avbrytas och ger hen möjlighet att tillåta avbrottet eller fortsätta sessionen.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster