Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas e-betalningstjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller e-betalningstjänsten. Det har publicerats 29.10.2020 och har uppdaterats 24.10.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. e-betalningstjänsten är en betalningsmetod som används i webbutiker och -tjänster. Alternativa betalningsmetoder kan erbjudas användarna av webbutikerna och -tjänsterna. Det finns inga alternativa sätt att använda själva e-betalningstjänsten. Information om e-betalningstjänsten finns på Nordeas webbsidor. Kunden ser uppgifter om en utförd e-betalning i Nordeas mobil- eller nätbank samt på konto- eller transaktionsutdraget.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte: 

  • Textalternativen till bankens logotyper fungerar inte i alla situationer.

1.3.1 Information och relationer (A), logisk struktur: 

  • Taggarna på tjänstens sidor kan innehålla fel som gör att sidornas struktur inte är logisk.  

1.3.2 Meningsfull ordning (A), innehållet presenteras i en meningsfull ordning: 

  • Taggarna på tjänstens sidor kan innehålla fel som gör att innehållet inte presenteras i en meningsfull ordning.  

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA), då innehållet scrollas vertikalt på en skärm som är 320 pixlar bred kan det presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad och utan att man behöver scrolla åt båda hållen:

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav. 

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (AA), i innehåll på märkspråk som stöder följande textformateringsegenskaper (avstånd mellan rader, stycken, bokstäver och ord) går information eller funktionalitet inte förlorad om alla följande stilelement fastställs utan att ändra någon annan stildefinition: 

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav. 

Hanterbart 

2.2.1 Justerbar tidsgräns (A): 

  • En tid på högst femton (15) minuter har fastställts för betalningar. Därefter annulleras betalningen.
  • På sammanfattningssidan för betalningar har det fastställts att användaren styrs tillbaka till säljföretagets tjänst automatiskt efter åtta (8) sekunder. Om användaren inte återvänder till säljföretagets tjänst, registreras betalningen inte hos säljföretaget och köpet misslyckas.
  • Tidsgränserna ovan är väsentliga för tjänsten och användaren kan inte påverka dem. 

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (A), då text eller en bild som illustrerar texten är synlig på gränssnittskomponentens etikett ska komponentens namn innehålla den text som syns visuellt: 

  • En del av bankens logotyper på sidan för val av bank stöder inte helt stödfunktioner för text-till-tal-tekniken.  

Begripligt 

3.2.3 Konsekvent navigering (AA), navigeringsmetoder som upprepas på flera webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring: 

  • Knapparna OK och Tillbaka är inte nödvändigtvis på exakt samma ställe på sidorna. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster