Tillgänglighetsutlåtande för Nordea Corporate Netbank

Detta tillgänglighetsutlåtande avser Corporate Netbank i Finland och har uppdaterats den 18.11.2021. Tjänsten omfattas av den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Nordea har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att löpande åtgärda de brister vi har kännedom om i samband med uppdateringar i tjänsten, såvida inget annat nämns nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Tillgänglighetskrav som ännu inte är uppfyllda.

Möjligt att uppfatta  

1.3.1 Information och relationer (A), logisk struktur: 

  • Det finns vissa brister som eventuellt kan försvåra för hjälpmedel. 

1.4.4 Förändring av textstorlek (AA) möjligt att förstora texten till åtminstone dubbel höjd och bredd utan att problem uppstår:

  • Förändringar i textens storlek kan leda till att innehåll skyms. 

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA), då innehållet scrollas vertikalt på en skärm som är 320 pixlar bred kan det presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad och utan att man behöver scrolla åt båda hållen:

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav.   

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (AA), i innehåll på märkspråk som stöder följande textformateringsegenskaper (avstånd mellan rader, stycken, bokstäver och ord) går information eller funktionalitet inte förlorad om alla följande stilelement fastställs utan att ändra någon annan stildefinition: 

  • Ökat avstånd kan leda till att viss information överlappas eller försvinner.

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord (A), hantera all funktionalitet med enbart tangentbord: 

  • Tjänsten kan delvis hanteras endast med hjälp av tangentbord. Det finns några onåbara delar som gör viss funktionalitet svår att hantera.

Begripligt 

3.3.3 Förslag vid felhantering (AA), förslag på korrekt inmatning presenteras:

  • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och korrigeringsförslag ges till användaren är det inte alltid uppenbart vilket fält som avses.

Robust

4.1.2 Namn, roll, värde (A) komponenter fungerar i hjälpmedel: 

  • Vissa funktioner saknar tillräckliga namn och roller vilket gör det svårt för hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster