Exempel på hur bostadsaktiebolag kan öka sin energieffektivitet

Effektivisera uppvärmningen:
Det gamla värmesystemet kan ersättas med exempelvis jordvärme eller göras mer effektivt med till exempel en frånluftsvärmepump. De tillgängliga alternativen varierar regionalt och beror även på bostadsaktiebolagets befintliga system – du kan få mer information av till exempel det lokala energibolaget eller disponenten.

Använd solenergi:
Bostadsaktiebolagets energieffektivitet kan ökas med solpaneler som installeras på fastighetens tak. Elen som solpanelerna genererar kan användas för både bostadsaktiebolagets och invånarnas behov. 

Förbättra isoleringen: 
Att till exempel byta ut gamla fönster med dubbla glas eller ramar mot fönster som uppfyller gällande standarder både minskar värmeläckage och ökar värmeeffektiviteten. 

Ekonomiskt stöd för energirenoveringar

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsaktiebolag i att öka energieffektiviteten 2020–2022 eller så länge det finns tillräckligt med anslag. Läs mer om energiunderstödet och hur du ansöker om det (ARA).Öppnas i nytt fönster

Bostadsaktiebolag kan ansöka om renoveringslån också i banken. Beroende på din ekonomiska situation kan du som delägare också ta bostadslån för att finansiera din andel av bostadsaktiebolagets renoveringskostnader. 

Anvisningar för delägare i bostadsaktiebolag:

Värme-, el- och vattenförbrukning utgör ofta betydande utgifter i ett bostadsaktiebolag.

Genom att ägna uppmärksamhet åt nivån på uppvärmningen samt el- och vattenförbrukningen kan även invånarna bidra till bolagets totala kostnader.

Läs våra tips på hur du kan spara energi.

Tips för en energieffektiv vardag:

  • Sänk rumstemperaturen
  • Stäng av elapparater som du inte använder
  • Undvik att köra korta sträckor med bil
  • Använd elbastun bara en kort stund och håll temperaturen måttlig
  • Spara på varmvattnet
  • Använd en luftvärmepump
  • Dra nytta av en kamin 

Bostadsbolagslån kan också vara en god gärning för miljön

Bostadsaktiebolagens viktigaste beslut gäller ofta grundliga saneringar och finansieringen av dem.

Fem sätt att energirenovera egnahemshus effektivt

Boendekostnader hör till de största utgifterna för finländare med egnahemshus. Med hjälp av en energirenovering av egnahemshus kan du minska boendekostnader betydligt.

Läs mer om energirenovering egnahemshus

Lån för energirenovering av fastighet

En renovering som ökar energieffektiviteten är en bra investering. Fastighetens värde ökar när renoveringen sparar energi samt minskar reparationsbehovet och driftskostnaderna.

Läs mer om lån för energirenovering

Vill du bo och leva energieffektivt?

Små val i vardagen och bra underhåll av fastigheten skapar en grund för att bo energieffektivt. Med energirenovering kan du påverka ditt koldioxidavtryck, dina boendekostnader och hur bekvämt det är att bo.

Läs våra tips för att förbättra energieffektiviteten

Vanliga frågor om energirenovering i bostadsaktiebolag