Dagliga bankärenden efter skilsmässa

Då man skiljer sig måste man ofta också se över bankärenden. Här vill vi hjälpa dig. Vi har gjort upp en minneslista över de vanligaste sakerna som du ska ägna uppmärksamhet åt om du skiljer dig.

Gemensamt bostadslån och delning av bostaden

Vad händer med det gemensamma bostadslånet och hemmet efter skilsmässan? I regel säljer man den gemensamma bostaden eller så fortsätter den ena av makarna att bo kvar i bostaden. I en sådan situation är det bra att du kontaktar din bank för att hitta den bästa möjliga lösningen.

Försäkringsärenden

Kolla att dina skade- och personförsäkringar är ajour och att försäkringsskydden är tillräckliga i den nya livssituationen. Det är särskilt viktigt att kartlägga försäkringsskyddet på nytt om du har barn som du försörjer och ensam ansvarar för familjens utkomst.

Om du har en låneskyddsförsäkring eller annan livförsäkring är det bra att se över förmånstagarförordnandet och uppdatera det vid behov.

Kom ihåg att uppdatera dina kort

Det kan hända att du måste göra ändringar i dina kort. Om du och din exmake till exempel har haft kort till ett gemensamt konto eller parallellkort kan du bli tvungen att avsluta dessa kort och beställa nya. Korten ska uppdateras om ditt namn ändras i samband med skilsmässan. Kontakta vår kundtjnst för att få hjälp med detta.

Kom ihåg att se över dina konton

Det är bra att komma överens om användningen av gemensamma konton efter att ni skiljt er. Du kan ändra rätten att använda konton och avsluta gemensamma konton genom att kontakta vår kundtjänst. 

Banktjänster för barn

Om ni har minderåriga barn behöver ni ägna särskild uppmärksamhet åt bankärendena. Om ni fortsätter att ha gemensam vårdnad om barnen också efter skilsmässan har ni båda också i fortsättningen rätt att använda barnens konton. Båda föräldrarna har rätt att använda konton tills barnet fyller 18 år eller vårdnadshavarna tillsammans kommer överens om att ändra rätten.

Om bara en förälder har vårdnaden om barnet efter skilsmässan har denna förälder rätt att ensamt fatta alla beslut om barnet.