Barn och ungdomar 7-17 år

Med Nordeas banktjänster sköter du smidigt och tryggt dina penningärenden.

Dagliga banktjänster för minderåriga

Brukskontot och Electron-kortet utgör grunden för dagliga banktjänster

Barnet kan börja öva att använda kortet då hen får behov att självständigt betala mindre inköp, till exempel mellanmål efter skolan eller små vardagliga anskaffningar.

Redan lågstadieelever kan på morgnarna behöva mindre belopp för något de gör på eftermiddagen. I de flesta fall hjälper det om barnet har ett eget kort som har anslutits till hens brukskonto. I mobilbanken kan föräldrarna enkelt överföra det nödvändiga beloppet till barnets kortkonto. Det är tryggt att använda kortet eftersom varje inköp med Nordea Electron-kortet verifieras – därmed kan kontots saldo inte övertrasseras.

Även vecko- och månadspeng eller andra medel som är avsedda för barnet kan sättas in på kortkontot.  Föräldrarna kan lätt förvalta medlen på barnets brukskonto och se till att barnet har tillgång till ett tillräckligt penningbelopp.

Rådgivare

För att tjänster ska kunna öppnas för ett minderårigt barn behövs det alltid tillstånd av båda intressebevakarna. Barnets föräldrar fungerar vanligtvis som barnets intressebevakare. Även mor-, far- och gudföräldrarna kan donera pengar till barnet men båda föräldrarnas (intressebevakarnas) tillstånd behövs alltid då tjänster öppnas (och gåvor ges) till barnet.

Då tjänster öppnas för barnets eget bruk (till exempel ett Electron-kort, nät- och/eller mobilbanken), behövs barnets ID-kort eller pass.

Lättast är det för intressebevakarna att öppna tjänster för minderåriga på nätet.

Ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000

Tjänster kan även öppnas genom att man ringer Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) kl. 8.00 - 18.00 - då ska båda föräldrarna ha Nordeas bankkoder.

Fråga mer in chatten eller ring till Nordea kundtjänst.

På sidan finns även en fullmakt för intressebevakare (pdf, 14 KB)Öppnas i nytt fönster som kan användas om den ena intressebevakaren vill uträtta ärenden ensam på kontoret. I en sådan situation är det möjligt att ta den färdiga fullmakten med sig till kontoret eller skanna och leverera en ifylld fullmakt elektroniskt till kontoret med hjälp av bankkoderna.

Tips - Besparingar i mobilbanken

Många unga har besparingar. I fråga om konton kan man avtala om vilka konton den unga personen själv kan använda och vilka konton som endast syns i mobilbanken. Om den unga kunden har sparkapital i fonder eller direkta aktieplaceringar, syns uppgifterna om dem i mobilbanken, men den minderåriga kan inte ge köp- eller säljuppdrag självständigt.

Banktjänster för tonåriga

Då barnet växer kan man öka hens ansvar för penningärenden. Högstadieelever har vanligtvis lite mer pengar till sitt förfogande i och med att konsumtionen ökar. Då är det praktiskt att tonåringen vid sidan av brukskontot och kortet även har tillgång till mobilbanken. I mobilbanken kan den unga kunden själv följa saldot på kontot och överföra pengar. 

Smidig kodapp

Då man skaffar bankkoderna för en ung kund så att hen kan använda nät- eller mobilbanken, lönar det sig också att ladda ned kodappen på mobiltelefonen. Kodappen fungerar som en digital identitetshandling då kunden använder tjänster på nätet. Med hjälp av kodappen kan den unga personen på ett tryggt sätt bekräfta inköp på nätet.

Ett eget konto för löneinkomster och fickpengar

En ung person som fyllt 15 år kan själv öppna ett konto för sina löneinkomster eller fickpengar samt börja använda tjänster i anslutning till kontot. Den unga personen kan självständigt förvalta dessa tjänster och dispositionsrätterna till dem. En kund som fyllt 15 år har tillgång till följande tjänster: Brukskonto, Nordea Electron-kort, Nät- och mobilbanken samt kodappen.