Vanliga frågor om tjänsten Försäkringar

Du kan sköta dina placerings- och personförsäkringar enkelt i nättjänsten Försäkringar. Läs mer om vilka ärenden du kan sköta på nätet.

I tjänsten Försäkringar kan du kolla dina avtal om försäkringssparande och personförsäkringar. Du kan också ge uppdrag om dina avtal och teckna personförsäkringen MyLife.

Funktioner

Funktioner

Hur kommer jag in i tjänsten Försäkringar?  

Du kommer in i tjänsten Försäkringar via flera olika kanaler:

 • På Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar.
 • På förstasidan i nätbanken under Gå till andra tjänster > Försäkringar.
 • I mobilbanken under Genvägar > Försäkringar.

Hur bekräftar jag en ändring eller ett uppdrag i tjänsten Försäkringar?  

Du kan bekräfta ändringar eller uppdrag med kodkalkylatorn eller appen Nordea ID som du laddar ner på din mobiltelefon eller surfplatta. 

Om du ännu inte använder appen Nordea ID kan du ladda ner den enligt anvisningen. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. 

I tjänsten Försäkringar kan du inte bekräfta uppdrag eller ändringar med kodkortet på papper. 

Kan jag sköta mina försäkringsärenden med andra bankers koder? 

Ja, du kan logga in i tjänsten Försäkringar med andra bankers koder på Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar > Andra metoder. Du kan göra ändringar i tjänsten på samma sätt som med Nordeas koder. Nu godkänner tjänsten också ett kontonummer i en annan bank än Nordea. Du kan också skicka ett meddelande till oss. Logga in på Omaposti här.Öppnas i nytt fönster

Kan jag byta språk i tjänsten Försäkringar? 

Du kan använda tjänsten på svenska eller finska beroende på vilket språk du har valt i kunduppgifterna. Kontakta Nordea Kundtjänst för att byta språket du vill använda för att sköta dina ärenden. Tjänsten fungerar inte på engelska.

Kan jag ingå nya avtal i tjänsten Försäkringar? 

Du kan teckna en ny MyLife-personförsäkring i tjänsten. Tillsvidare kan du inte ingå nya avtal om försäkringssparande i nättjänsten. Det kan du göra genom att kontakta Nordea Kundtjänst. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordeas mobilbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordeas mobilbank. Du ser dina avtal om försäkringssparande då du på startsidan väljer Spara och placera.  

Du kan inte ändra dina avtal i Nordeas mobilbank men du kan sköta dina försäkringar i tjänsten Försäkringar dit du kommer genom att trycka på ikonen Försäkringar. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordea Investor?  

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordea Investor. Avtalen om försäkringssparande syns på förstasidan i Investor.  Du kan inte ändra dina avtal i Investor.

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande på fliken Besparingar och placeringar i Nordeas nätbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital på fliken Besparingar och placeringar i Nordeas nätbank.  Du kan inte ändra dina avtal där. 

Varför fungerar tjänsten Försäkringar inte på min iPad/iPhone? 

Tjänsten Försäkringar är kompatibel med de två senaste Apple iOS-operativsystemen. Du ska uppdatera enheten till en nyare version för att kunna använda tjänsten Försäkringar.

Försäkringssparande och placeringsförsäkringar
Pensionsförsäkring
Personförsäkringar

Funktioner

Hur kommer jag in i tjänsten Försäkringar?  

Du kommer in i tjänsten Försäkringar via flera olika kanaler:

 • På Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar.
 • På förstasidan i nätbanken under Gå till andra tjänster > Försäkringar.
 • I mobilbanken under Genvägar > Försäkringar.

Hur bekräftar jag en ändring eller ett uppdrag i tjänsten Försäkringar?  

Du kan bekräfta ändringar eller uppdrag med kodkalkylatorn eller appen Nordea ID som du laddar ner på din mobiltelefon eller surfplatta. 

Om du ännu inte använder appen Nordea ID kan du ladda ner den enligt anvisningen. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. 

I tjänsten Försäkringar kan du inte bekräfta uppdrag eller ändringar med kodkortet på papper. 

Kan jag sköta mina försäkringsärenden med andra bankers koder? 

Ja, du kan logga in i tjänsten Försäkringar med andra bankers koder på Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar > Andra metoder. Du kan göra ändringar i tjänsten på samma sätt som med Nordeas koder. Nu godkänner tjänsten också ett kontonummer i en annan bank än Nordea. Du kan också skicka ett meddelande till oss. Logga in på Omaposti här.Öppnas i nytt fönster

Kan jag byta språk i tjänsten Försäkringar? 

Du kan använda tjänsten på svenska eller finska beroende på vilket språk du har valt i kunduppgifterna. Kontakta Nordea Kundtjänst för att byta språket du vill använda för att sköta dina ärenden. Tjänsten fungerar inte på engelska.

Kan jag ingå nya avtal i tjänsten Försäkringar? 

Du kan teckna en ny MyLife-personförsäkring i tjänsten. Tillsvidare kan du inte ingå nya avtal om försäkringssparande i nättjänsten. Det kan du göra genom att kontakta Nordea Kundtjänst. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordeas mobilbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordeas mobilbank. Du ser dina avtal om försäkringssparande då du på startsidan väljer Spara och placera.  

Du kan inte ändra dina avtal i Nordeas mobilbank men du kan sköta dina försäkringar i tjänsten Försäkringar dit du kommer genom att trycka på ikonen Försäkringar. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordea Investor?  

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordea Investor. Avtalen om försäkringssparande syns på förstasidan i Investor.  Du kan inte ändra dina avtal i Investor.

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande på fliken Besparingar och placeringar i Nordeas nätbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital på fliken Besparingar och placeringar i Nordeas nätbank.  Du kan inte ändra dina avtal där. 

Varför fungerar tjänsten Försäkringar inte på min iPad/iPhone? 

Tjänsten Försäkringar är kompatibel med de två senaste Apple iOS-operativsystemen. Du ska uppdatera enheten till en nyare version för att kunna använda tjänsten Försäkringar.

Försäkringssparande och placeringsförsäkringar

Kan jag ge uppdrag om eller ändra mina sparavtal i tjänsten Försäkringar?  

I tjänsten kan du:

 • ändra allokeringen av sparkapitalet, 
 • ändra placeringsplanen och betalningsplanen, 
 • göra en engångsplacering och
 • ta ut sparkapital.

Du ser dessa funktioner med en gång då du trycker på ditt avtal om försäkringssparande.

Det kan hända att du inte kan göra alla ovannämnda ändringar eller ge uppdrag om alla avtal i tjänsten. Om du inte hittar en funktion i tjänsten kan du inte ge uppdrag eller ändra ditt avtal just då. 

I fråga om pensionsavtal kan du meddela att du börjar ta ut din pension enligt den föreslagna planen. Du ska lämna meddelandet 90 dagar före den planerade utbetalningen.  

Var ser jag hur värdet på placeringarna i min försäkring har förändrats?  

Du kan se hur värdet på placeringarna har förändrats genom att trycka på Transaktioner i grunduppgifterna om avtalet.

Var ser jag avgifterna för placeringsobjekten i mitt avtal? 

Du ser avgifterna för placeringsobjekten i vyn Allokering av besparingar då du trycker på placeringsobjektets namn. Ett sammandrag av alla avgifter ser du på sidan Transaktioner. 

Hur kan jag låsa ett placeringsobjekt då jag ändrar allokeringen av sparkapitalet? 

Objektet låses automatiskt om du inte ändrar dess procentuella andel. Exempelvis om den procentuella andelen av objektet Avkastningskorg är 35,89 och du vill låsa det så att det inte ändras, ska den nya andelen också vara 35,89. 

Varför syns följande information i tjänsten: ”Du kan göra ändringar först efter att prisuppgifterna om placeringsobjekten har uppdaterats. Väntetiden är 1–3 bankdagar.”?

Texten ovan visas om du för några dagar sedan har gett ett uppdrag om ditt avtal som gör att vissa ändringar inte kan göras just nu.  

Det kan exempelvis vara fråga om tilläggspremie, återköp eller genomförande av fondbyte. Försäkringssystemet håller på att behandla uppdraget och under den tiden (1–2 bankdagar) kan du inte göra ändringar i avtalet. 

Hur fastställs kurserna för byte och återköp av placeringsobjekt?

Vi genomför byten av placeringsobjekt inom försäkringen och återköp i enlighet med försäkringsvillkoren utan oskäligt dröjsmål. Ändringarna som genomförs före kl. 14.00 registreras till värdet den innevarande dagen. Uppdrag som lämnats på veckoslut och helgdagar genomförs i regel till värdena följande bankdag. Du ser ändringarna i regel med 2–3 dagars dröjsmål beroende på placeringsobjektet.

När uppdateras värdet på fonder och placeringskorgar? 

Värdet på placeringsobjekten och avtalet uppdateras i de digitala tjänsterna enligt en kanalspecifik tidtabell. Värdet på fonderna uppdateras till värdet innevarande dag i regel samma kväll och värdet på placeringskorgarna till värdet föregående bankdag på eftermiddagen. Utöver heldagarna i Finland kan helgdagar och exceptionella omständigheter på fondernas målmarknader påverka värdeberäkningen. Efter en tilläggsplacering eller en ändring av allokeringen eller placeringsplanen syns det uppdaterade värdet på avtalet först i tjänsten Försäkringar.

Hur kan jag göra tilläggsplaceringar? 

Du kan själv göra enskilda och återkommande tilläggsplaceringar. 

Du kan göra en enskild tilläggsplacering  i avtalen Nordea Målspar, Capital och Visio via alla finländska bankers e-betalningstjänst. För andra produkter kan du göra en tilläggsplacering som en vanlig girering.  Beloppet på engångsplaceringen kan vara 50–50 000 euro .Ditt avtals uppgifter efter 2– 3 bankdagar. 

Återkommande tilläggsplaceringar:

Du kan göra återkommande tilläggsplaceringar genom att göra upp en fortlöpande betalningsplan:

 1. Klicka på ditt avtal för att göra upp en ny fortlöpande betalningsplan. 
 2. Klicka på Gör betalningsplan på nästa sida och ange uppgifterna för de återkommande betalningarna. Om du redan har en betalningsplan för ditt avtal kan du uppdatera planen genom att klicka på Ändra betalningsplan. 

Observera att tilläggsplaceringarna fördelas enligt den placeringsplan som gäller då betalningen görs. Om du inte vill fördela betalningarna enligt den gällande placeringsplanen, ändra din placeringsplan innan du gör tilläggsplaceringen.

Kan jag i Nordeas mobilbank och Investor se hur värdet på objekten i mitt avtal om försäkringssparande har förändrats? 

Tillsvidare syns inte värdeförändringarna av Nordea Livförsäkrings placeringsobjekt i mobilbanken och Investor. Du ser hur värdet på placeringsobjekten och avtalet har förändrats i tjänsten Försäkringar. 

Personförsäkringar

Kan jag ge uppdrag om eller ändra mina avtal om personförsäkringar i tjänsten Försäkringar? 

Du kan teckna en MyLife-personförsäkring eller ansöka om ersättning. Andra ändringar kan du göra genom att kontakta Nordea Kundtjänst.  

Jag har låneskyddsförsäkring. Var hittar jag uppgifterna om den

 • Du ser uppgifter om din låneskyddsförsäkring i tjänsten Försäkringar i vyn för Personförsäkringar, dvs. samma ställe som andra personförsäkringar.

Jag har ansökt om personförsäkringen MyLife och ombes nu fylla i en hälsoutredning på nätet. Var kan jag fylla i hälsoutredningen? 

Du hittar din påbörjade ansökan om MyLife under Pågående uppdrag på förstasidan i tjänsten Försäkringar. Öppna ansökan för att fylla i hälsoutredningen. Du hittar ytterligare anvisningar om hur du fyller i hälsoutredningen på sidan Hälsoutredning.

Öppna sidan Hälsoutredning.