Personskydd exempel

Personskydd lönar sig

I vår Nyckelkundsfamilj jobbar 30-åriga Aino som jurist under firmanamn och 32-åriga Vesa inom vårdsektorn. Familjen har tvillingdöttrar. Bostadslånet är skyddat med Nordeas låneskydd. Ainos och Vesas övriga skulder uppgår till 30 000 euro. Ainos bruttoårsinkomst är 48 000 euro och Vesas 30 000 euro. Ingendera röker. Familjen bestämmer sig för att teckna Personskydd för båda föräldrarna.

Ainos skydd består av skydd vid dödsfall på 103 000 euro och skydd vid permanent arbetsoförmåga på 100 000 euro. Vesas skydd består av skydd vid dödsfall på 85 000 euro, skydd vid allvarlig sjukdom på 40 000 euro och skydd vid olycksfall på 40 000 euro. Eftersom Aino och Vesa är Nyckelkunder höjs ersättningssumman vid dödsfall avgiftsfritt med 20 % år 2016.

Beräkning av livförsäkringsbehov
AinoVesa
Lån

15 000 €

15 000 €
Inkomst48 000 €30 000 €
Barn (2 )40 000 €40 000 €
Livförsäkringsbehov103 000 €85 000 €
Familjen väljer följande skyddAinoVesa
Dödsfall103 000 €85 000 €
Allvarlig sjukdom
40 000 €
Permanent arbetsoförmåga100 000 €

Dödsfall, permanent arbetsoförmåga
eller permanent skada till följd av olycksfall

40 000 €

Försäkringspremien i exemplet är bara ca 1 euro / dag / försäkrad

 

Prisuppgifter 1.2.2015

*I exemplet har vi använt Nordea Livförsäkrings allmänna rekommendation om att livförsäkringsbehovet i allmänhet är minst det belopp som du har i skulder plus bruttoinkomsterna under ett år. Dessutom rekommenderar vi att man reserverar minst 20 000 euro för varje barn man försörjer. Kartlägg alltid din egen situation och ditt individuella behov av skydd! Du kan ta del av Nordea Personskydds mångsidiga skyddslösningar på nordea.fi. Be oss om en kalkyl för att trygga din familjs framtid.