Man senior at the tailor

Kapitalförvaltningstjänster

Det är viktigt att du har en plan för skötseln av besparingar och placeringar. Gör upp en konkret plan med oss. Planen baserar sig på våra experters syn på den bästa lösningen just för dig i olika lägen.

Välkommen till mötet

Ta kontakt, kom och diskutera kapitalförvaltning och hur du kan placera planmässigt.

För att kunna fatta de rätta placeringsbesluten är det viktigt att känna sig själv som sparare och placerare. Målet kan variera från att bevara värdet på sparkapitalet till högt risktagande i syfte att få bättre avkastning. 

Som vår Nyckelkund får du placeringsrådgivning av din personliga bankrådgivare.

Som vår Premiumkund har du tillgång till mer omfattande experttjänster för sparande och placering. Tjänsten är avgiftsfri.

Private Banking-kunden har större tillgångar. Kunden får en erfaren placeringschef som har tillgång till alla bankens produkter och ett expertnätverk för samtliga kapitalförvaltningsfrågor. Den här tjänsten är avgiftsbelagd.

Placeringsplan

Börja med att göra upp en plan

Tillsammans med oss kan du göra upp en plan som beaktar såväl dina befintliga besparingar som eventuella besparingar som inflyter månatligen.

Tillsammans går vi igenom

  • din livssituation
  • din ekonomi
  • dina önskemål i fråga om sparande och placering.

Du får en konkret plan som baserar sig på våra experters syn på den bästa lösningen just för dig i olika lägen.

Planen omfattar

  • ett genomsnittligt avkastningsmål
  • rekommenderade placeringsobjekt
  • en plan för uppföljning och förvaltning av placeringarna.