Spara under lånetiden

Funderar du på att börja spara men tvekar eftersom du har bostadslån? Var inte orolig, det är fullt möjligt att spara även om man betalar av lån. Genom att månadsspara medan du amorterar på ditt bostadslån ger du ditt sparkapital en chans att växa över tid och dessutom får du redan under lånetiden en buffert för oväntade utgifter.

Tips för månadssparade under lånetiden

  1. Amortera och spara! Genom att spara under lånetiden blir din ekonomi mer flexibel och du får en bättre totalavkastning på dina besparingar.
  2. Håll den månatliga summan under kontroll då du sparar under lånetiden genom att t.ex. förlänga lånetiden och placera differensen.
  3. Det är lätt att förlänga lånetiden i mobiilbanken eller via Nordea Kundtjänst även under lånetiden.
  4. Fonder är ett enkelt sätt att bekanta sig med att placera. Dessutom får du en bra diversifiering och experter som tar hand om din fond.
  5. Och ifall något oiväntat händer, kan du kan ändra sparbeloppet, sluta spara eller ta ut önskat belopp när som helst.

Borde jag amortera på lånet eller placera? Du kan göra både och!

Finländare tenderar att återbetala sitt bostadslån snabbt. Men lönar det sig? Placeringschefen Tara Toikka berättar varför det lönar sig att börja placera vid sidan om låneamorteringarna redan då man tar bostadslån.

En egen bostad är viktig för finländare och många vill återbetala och bli av med bostadslånet så fort som möjligt. Enligt Toikka ser man emellertid en ändring i människors förhållningssätt. Istället för att snabbt amortera på lånet har man börjat fundera på andra alternativ: tänk om jag amorterade måttligt på lånet och samtidigt placerade? 

Enligt Toikka kan systematiskt månadssparande ge bättre avkastning på pengarna än om man endast fokuserar på att amortera på lånet och äga en bostad. Toikka ger två exempel: 

–  Du kan återbetala ett bostadslån på cirka 200 000 euro i 25 år om du amorterar på lånet med ett belopp på t.ex. 700 euro i månaden. Genom att under samma tid placera 200 euro i månaden i t.ex. fonder kan du bygga upp en bra framtidsreserv. 

–  Om du däremot under 20 års tid använder 900 euro per månad på att återbetala ditt bostadslån och sedan försöker spara ihop en likadan framtidsreserv som i exemplet ovan på bara fem år är du tvungen att öka placeringsbeloppet till 1700 euro i månaden.

Utnyttja ränta på ränta -effekten

På grund av effekten ränta på ränta är det viktigt att ha tålamod. Ju längre du sparar och placerar, desto större blir potten. Effekten ränta på ränta gör att beloppet som du sparar varje månad och räntan på det ökar den totala potten. Du kan alltså få ihop en nätt förmögenhet på lång sikt också med en liten månatlig satsning. 

Hur mycket borde jag spara? 

–  Hur mycket du placerar beror förstås på din personliga förmögenhet och livssituation. Som tumregel kan man ändå ha att du ska använda cirka 40 procent av inkomsterna till boende och placera en del av de kvarstående pengarna. Vid sidan om en låneamortering på 700 euro är t.ex. en placering på 200 euro ett rätt bra belopp. 

Lönar det sig alls att köpa ett eget hem eller en placeringsbostad?

Enligt Toikka är en egen bostad eller en placeringsbostad fortfarande en bra investering i stora städer men också ett stelt skydd vid överraskande situationer eller då man vill förverkliga sina drömmar. 

–  Kom ihåg att om du behöver pengar snabbt tar det tid att realisera bostaden. Vad händer om bostaden inte går till salu eller du inte vill sälja den av emotionella skäl? Ett mer flexibelt alternativ är att placera en del av förmögenheten i t.ex. fonder. Då får du vid behov pengarna på ditt konto inom några dagar och kan ta ut dem snabbt. 

Det finns såklart även andra sätt att placera, men enligt Toikka är fonder ett behändigt sätt för oerfarna placerare att bekanta sig med placeringar. Det är lätt och lukrativt att placera i fonder, de är färdigt bra diversifierade och experter tar hand om din fondportfölj.

Börja månadsspara med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora

Du behöver bara sju minuter och 10 euro.

Börja spara med Nora

Vill du diskutera ditt sparande med våra rådgivare?

Våra experter hjälper dig. Lämna en kontaksbegäran så ringer vi dig.

Lämna kontaktbegäran

Se exempelkalkyler om varför det lönar sig att spara under lånetiden

Våra kalkyler visar hurdan skillnad de två exemplen har på slutsumman av sparkapitalet.

  1. I exempel 1 förlänger du lånetiden från 20 till 25 år. Då går det mindre pengar än planerat till låneskötseln varje månad och skillnaden kan du spara under lånetiden.
  2. I exempel 2 betalar du först bort lånet på 20 år och sparar därefter månatligen under 5 år (= sammanlagt 25 år).

I båda exemplen sparar du 200 euro per månad:

  • I exempel 1 är värdet på besparingarna 102 103 euro efter 25 år. 
  • För att komma till samma resultat i exempel 2 borde du spara över 1 700 euro per månad i 5 års tid. Ifall du sparar 200 euro i månaden, är slutsumman för dina besparingar 13 280 euro om fem år.

Exempel 1: Månadssparande under lånetiden

Exempel 1
Lånebelopp200 000 €
Lånekostnader/mån.754 €
Sparbelopp/mån.200 €
Totalt/mån.954 €
Lånetid25 år
Lånets totala ränta26 123 €
Placerade medel totalt60 000 €
Avkastning på sparkapitalet42 103 €
Sparkapitalets värde i slutet av spartiden102 103 


*I exempelkalkylen sparar kunden i en fond vars förväntade avkastning är 4,00 procent och räntan på lånet är 1,00 procent.

Exempel 2: Månadssparande efter att lånet återbetalats

Exempel 2*
Lånebelopp200 000 €
Lånekostnader/mån.920 €
Totalt/mån.920 €
Lånetid20 år
Lånets totala ränta20 749 €
Sparbelopp efter att lånet återbetalats/mån.200 €
Placerade medel totalt12 000 €
Avkastning på sparkapitalet1 619 €
Sparkapitalets värde i slutet av spartid13 280 

* I exempelkalkylen sparar kunden i en fond vars förväntade avkastning är 4,00 procent och räntan på lånet är 1,00 procent.

Så här börjar du spara enkelt

Nora- digital placeringsrådgivning

Det ska vara enkelt att spara. Vår digitala placeringsrådgivare Nora finns till för dig om du vill börja spara snabbt och enkelt.

Börja spara med Nora

Lämna kontaktbegäran åt våra rådgivare

Vill du diskutera ditt sparande med våra rådgivare? Vi hjälper dit gärna med att göra upp en plan för sparande som passar dig bäst.

Lämna kontaktbegäran

Bostadslån

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Läs mer om bostadslån

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning/utveckling. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.