Sigillförvar och slutet förvar

Nya förvar öppnas inte längre. Tidigare öppnade förvar förvaras fortfarande i vissa kontors valv.

Priser

Premium Banking-kund

Premium Banking-kund

Priset på bankfack för Premium Banking-kunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm7,00 €
101–250 mm8,00 €
251–450 mm9,00 €
över 451 mm10,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro

Alternativ tjänst

Du kan höra dig för om lediga bankfack på kontoret.