Partnerfonder

Nordea har åtta internationella fondpartner samt högklassiga partner som förvaltar skogs- och fastighetsfonder som du hittar i nätbanken. I nätbanken hittar du dessutom hundratals fonder av olika nordiska fondbolag.

Metsään sijoittaminen

Minkälaisia hyötyjä metsäsijoittaminen tarjoaa?

Syitä metsään sijoittamiseen on monia. Metsään sijoittamisen voi nähdä esimerkiksi puhtaasti ekologisuuden näkökulmasta, sillä metsien merkitys ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja hiilensidonnassa on yhä tärkeämpää. Metsät ovat lisäksi hiilensidontapalvelun muoto, joka sekin avaa uusia tulomahdollisuuksia metsänomistajille.

Metsäsijoittaminen kannattaa myös perinteisemmästä sijoitusnäkökulmasta. Metsäsijoitukset hajauttaa sijoitussalkkua ja ne parantavat usein sijoitussalkun riskin ja tuoton suhdetta. Metsäsijoitusten tuotto on myös pitkällä aikavälillä ylittänyt inflaation, joten ne ovat tarjonneet myös inflaatiosuojaa. 

Kuinka metsäsijoituksen tuotto määrittyy?

Merkittävä osa metsäsijoituksen tuotosta tulee puun kasvusta. Hyvänä puolena on, että puut kasvavat aina, suhdannevaihteluista riippumatta. Kasvun myötä puun arvo nousee, mikä vaimentaa metsäpalstan arvonlaskua laskusuhdanteessa. Noususuhdanteeseen lähdettäessä palstalla taas on enemmän ja arvokkaampaa puuta myytäväksi.

Metsäsijoittamiseen liittyvät riskit

Metsäsijoittamiseen liittyy myös lukuisia riskejä. Metsän suora omistaminen edellyttää paneutumista ja tietämystä, sekä kärsivällisyyttä sijoitustuottojen puolelta. Riskeihin, kuten tuhohyönteisiin ja myrskyihin on syytä varautua. Metsäomaisuutta ei myöskään saa muutettua rahaksi kovin nopeasti, minkä vuoksi metsäsijoitus on luonteeltaan epälikvidi.

Metsärahastoon sijoittaminen on vaivaton metsäsijoittamisen muoto

Metsärahastoon sijoittamalla jätät riskit rahastonhoitajien kontolle. Nordean asiakkaiden on nyt mahdollista sijoittaa hyvin hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun eurooppalaiseen metsärahastoon.

Skogsfonden genererar stabil avkastning även i nollräntemiljön

Skog är ett välbekant placeringsobjekt för finländarna och lämpar sig bra för att diversifiera tillgångarna i både aktieviktade portföljer och portföljer med låg risk. Det kan dock verka jobbigt och invecklat att skaffa och sköta en egen skogslott

Lake in Nordic forest - small

Dasos skogsfond

 • Nordeas kunder har möjlighet att placera i en väldiversifierad europeisk skogsfond som Dasos förvaltar professionellt
 • Dasos är en finsk kapitalförvaltare som grundades 2005. Dasos förvaltar hållbara skogsfonder samt fonder som fokuserar på markägande, biologisk mångfald och vatten. Dasos är Europas största förvaltare av skogsegendom
 • Det går att teckna fondandelar dagligen i nät- och mobilbanken med ett minsta belopp på 5 000 euro. Teckningarna verkställs fyra gånger om året alltid fem bankdagar före utgången av varje årskvartal. Teckningsorder ska ha lämnats före kl. 7.00
 • Inlösningar är möjliga två gånger per år med i fondreglerna nämnd fördröjning

En nordisk fastighetsfond tillför placeringsportföljen diversifiering

Många finländare placerar i bostäder eftersom de ger stabil avkastning. Bostadsplaceringarna är dock vanligtvis dåligt diversifierade och portföljen saknar fastigheter som genererar högre avkastning

Buildings Copenhagen SMALL

Capman Nordic Property Income

 • Nordeas kunder kan placera i fonden Capman Nordic Property Income som ger placeraren en enkel tillgång till den nordiska fastighetsmarknaden
 • Strategin för fonden är att placera i fastigheter som genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter i tillväxtstäder i Norden. Placeringsobjekten utgörs av professionellt förvaltade affärslokaler och kommersiella fastigheter, såsom kontors-, logistik- och produktionsfastigheter
 • Det går att teckna fondandelar dagligen i nät- och mobilbanken med ett minsta belopp på 5 000 euro. Teckningarna verkställs fyra gånger om året den sista bankdagen före utgången av varje årskvartal. Teckningsorder ska ha lämnats före kl. 7.00
 • Inlösningar är möjliga två gånger per år med i fondreglerna nämnd fördröjning

Placera i vatten, klimat och urbanisering

 • Nordea har åtta internationella partner vars fonder är allmänt tillgängliga både hos kapitalförvaltningen och via digitala kanaler.
 • Nordeas partner är BlackRock, JP Morgan, Robeco, Wellington, Schroders, Man Group, T. Rowe Price och PGIM.
 • Den nyaste partnern är Robeco som har utsetts till det mest hållbara fondbolaget i Europa.

Brett fondutbud i Nordeas nätbank

 • I Nordeas nät- och mobilbank finns ett brett utbud av fonder som Nordeas nordiska konkurrenter förvaltar. Det finns hundratals fonder av andra fondbolag än Nordea.
 • Till dessa hör fonder av bland annat Evli, UB, Swedbank Robur, Carnegie och SEB. Den valda diversifieringen mellan aktie- och ränteplaceringarna förblir densamma oberoende av marknadsutvecklingen.

Våra experter hjälper dig

På Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig. Boka tid för placeringsrådgivning här.

Boka tid för placegingrådgivning