Dina hållbarhetspreferenser som utgångspunkt

Det är viktigt för oss att skapa investeringslösningar som är skräddarsydda för dig och ditt liv. Det innefattar dina preferenser både i relation till finansiell risk, avkastning och ESG-frågor. Vi vill därför veta mer om ditt intresse för att: 

  • Minska företags negativa påverkan på miljö och samhälle. Detta innefattar exempelvis företaget klimatpåverkan och hur jämställd deras styrelse är. Andra faktorer är om företaget respekterar mänskliga rättigheter och erbjuder skäliga arbetsvillkor. Företag ska heller inte vara involverade i kontroversiella vapen.
  • Investera i företag som bidrar positivt till miljö och samhälle. Ett företag kan anses vara hållbart om dess varor och tjänster gynnar människor och planeten. Exempel på sådana produkter är sjukvård och förnybar energi. Företagets produktion får samtidigt inte allvarligt skada miljön eller samhället. Det måste även uppvisa god bolagsstyrning.  

Europeiska unionen har tagit fram ett klassificeringssystem för vad som är hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat Taxonomin. Du kan välja hur mycket du vill investera i dessa aktiviteter men alternativen är just nu begränsade. Taxonomin är fortfarande under utveckling och inkluderar i dagsläget bara några få aktiviteter relaterade till klimatförändringar.  

Våra rekommendationer 

Vi erbjuder investeringsprodukter, främst fonder, som tar hänsyn till ESG-frågor i olika hög grad och på olika sätt. Detta för att kunna bemöta alla våra kunders olika behov. Du väljer vilken ambitionsnivå du vill ha för dina investeringar.  

Om du tycker att det är viktigt att ta hänsyn till negativ och positiv påverkan på miljö och samhälle kommer vi huvudsakligen att rekommendera produkter märkta med Hållbart Val-hjärtat. Hjärtat är Nordeas egen symbol för produkter som vi har utvärderat och valt ut baserat på våra omfattande ESG-kriterier. Vi förlitar oss inte på externa ESG-betyg eller andra produktmärkningar i vårt urval. I stället gör vi vår egen bedömning av både produkterna och deras förvaltare. I vår utvärdering tittar vi bland annat på följande: 

  • Utesluts de företag som är minst förenliga med en hälsosam planet och samhälle, och som inte sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt? 
  • Ges ESG-frågornaÖppnas i nytt fönster en tillräckligt betydande roll i investeringsbesluten? 
  • Använder fondförvaltare sin investerarmakt för att påverka företag i en mer hållbar riktning? 

De produkter som godkänns i vår utvärdering kombineras till välbalanserade investeringslösningar av våra experter som du enkelt kan investera i. När vi har identifierat dina preferenser för hållbarhet och andra viktiga faktorer i ditt liv kommer vi att rekommendera den investeringslösning som passar just dig bäst.  

Kom ihåg – Hållbart Val är ett urval av produkter med stort fokus på ESG och hög finansiell kvalitet. Vi arbetar hårt för att utvärdera och ständigt förbättra vårt investeringserbjudande för att möta dina individuella behov och preferenser.  

Lär mer om hur Nordea integrerar hållbarhetsrisker och hanterar negativa effekter på miljö och samhället i vår investeringsrådgivning och investeringsbeslut.

För detaljerad information om alla fonder och investeringslösningar som erbjuds av Nordea, besök Fonder Nytt. Där hittar du information om hur varje produkt hanterar ESG-frågor i förköpsinformationen. 

Spara med fokus på hållbarhet

Hos Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig.

Boka möte i Nätbanken Öppnas i nytt fönster