AsuntomarkkinaTodistus

Asunnot ja kiinteistöt ovat yksi perinteisimpiä omaisuuslajeja sijoitusmaailmassa. Asunnot ovatkin helposti perusteltava sijoituskohde, sillä luontainen kysyntä on suurta asuntojen lukeutuessa ihmisten perustarpeisiin.

Viisas sijoittaja pyrkii aktiivisesti etsimään salkkuunsa mahdollisimman laajasti omaisuuslajeja, joiden keskinäinen riippuvuus on pientä ja tuotto-potentiaali perusteltua tulevaisuuteen katsottaessa.

Kotimaiset mahdollisuudet

Suomessa asunnot ovat tarjonneet sijoittajalle verrattain vakaata arvonkehitystä sekä vuokratuottoa. Nykyisessä markkinatilanteessa, jossa sijoittajan tuotonlähteiden metsästys käy entistä haasteellisemmaksi, monipuolisempaa hajautusta saadaan sijoittamalla myös asuntomarkkinoille. Suomalaisten asuntojen arvonnousuodotus on noin 2,5 % p.a. vuosille 2015 – 2019*ᵃ. Lisäksi tarjolla on kassavirtaa vuokratuoton muodossa sekä matala riippuvuussuhde maailman osakemarkkinoihin (korrelaatio 0,2*ᵇ). Hajautushyöty on ilmeinen ja epävarmuuden kasvaessa sijoittajalle yhä tärkeämpää.

Aiemmat vaihtoehdot asuntosijoittamiselle ovat olleet sijoitusasunnon hankinta tai asuntorahasto. Molemmissa vaihtoehdoissa sijoituksen tuotto on sidottu yksittäisten asuntojen arvonkehitykseen.

Uusi ratkaisu

Sijoitus Nordean uuteen AsuntomarkkinaTodistukseen kattaa koko Suomen asuntomarkkinat, sillä kohde-etuutena on yleisesti tunnetut Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot asunto-osakkeiden hintakehityksestä. Vahvasti kasvavan kysynnän myötä arvonnousupotentiaali on pääkaupunkiseudulla suurempaa, joten sijoituksessa varoista 70 % painottuu pääkaupunkiseudulle ja 30 % muualle Suomeen.

AsuntomarkkinaTodistukseen sijoittavan ei tarvitse huolehtia asunnoista tai vuokraustoiminnasta, eikä myöskään ostaa ulkopuolisia palveluita näiden hoitamiseksi. Lisäksi AsuntomarkkinaTodistus maksaa vuosittain kiinteää 2,2 %*ᶜ kuponkikorkoa, josta sijoittaja saa vakaata kassavirtaa. Sijoitusaika on noin 7 vuotta.

AsuntomarkkinaTodistus on kustannustehokas sijoitustuote (kokonaiskulut n. 1,0 % p.a), jonka myötä sijoittajalla on vaivaton ja koko Suomen kattava sijoitus asuntomarkkinoille. Aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta asuntomarkkinoille ei tarvita ja AsuntomarkkinaTodistus sopii niin osake- kuin joukkolainasijoittajan salkkuun uutena omaisuuslajina. Tarkemmat tuote- ja riskikuvaukset löytyvät virallisesta esitteestä.

Merkinnän voit tehdä verkkopankissa kohdassa Kaupankäynti, Joukkolainamerkinnät.

Lue lisää AsuntomarkkinaTodistuksesta ja katso video (markets.nordea.fi)

*ᵃ Lähde: Pellervon taloustutkimus 2015
*ᵇ Lähde: Nordea Asset Allocation 2015
*ᶜ Odotus 2,2 %, vähintään 2,0 %, lopullinen vuotuinen korkotuotto vahvistetaan 29.2.2016