Tjänster

I automaten kan du sätta in eurosedlar och -mynt som är i gott skick. Pengarna krediteras genast på kontot. Öppna gärna spargrisen redan hemma för att plocka bort eventuella andra föremål än pengar. På detta sätt fungerar automaten problemfritt.

Pengar kan sättas in på kontot via automat om du har Nordea Finlands Visa Debit- eller Visa Electron - kort eller MasterCard-/Visa - kombikort med debit - funktion. Företagskunder kan sätta in kontanter med Business Visa Debit-kort.

Du kan

  • sätta in alla officiella eurosedlar och -mynt. Sedlar: 5–500 euro. Mynt: 1 cent–2 euro
  • ta ut 20 och 50 euros sedlar från bankkonto och kortkredit
  • kolla saldo och kontotransaktioner. Saldo- och transaktionsförfrågningar kan inte göras för Visa-konto.

Automaten betjänar på finska, engelska och svenska.

Insättningsgräns

Banken har enligt lag skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Dessutom ska banken förebygga penningtvätt och grå ekonomi.

På grund av dessa skyldigheter har banken ställt en övre gräns för kontantinsättningar som för privatkunder är 3 000 euro per kalendermånad och för företagskunder är 5 000 euro per kalendermånad.

På verifikatet ser du alltid hur mycket pengar du ännu kan sätta in under månaden: Din insättningsgräns i automat är 3 000 €/mån. Under innevarande månad kan du ännu sätta in x xxx,xx € i automat.

Om du behöver sätta in mer än din insättningsgräns, kontakta ditt kontoförande kontor.

Misstanke om förfalskning

Insättningsautomaten undersöker mottagna sedlar enligt Europeiska centralbankens föreskrifter.

Om automaten inte kan identifiera alla säkerhetsdetaljer på en sedel slukar automaten sedeln utan att genast kreditera den på kontot. Användaren informeras om detta på skärmen och på kvittot.

Om sedeln ändå visar sig vara äkta krediteras den på kontot inom en vecka.

Om sedeln konstateras vara falsk lämnas den till polisen utan att kreditera dess värde. Då kan kunden kontakta polisen cirka tre veckor efter insättningsdagen.

Prislista

TalletusOtto
SpecifikationPriset
Privatkundens kontantinsättningen3 avgiftsfria insättningar/ månad, följande insättningar 2,50 €/st. och 0,70 % av beloppet av insättningen
Företagskundens kontantinsättningen2,50 € / insättningen + 0,75 % av insättningens värde i euro
Händelser i TalletusOtto - automat
SpecifikationPris
1-4 kontantuttag/kalender månad0,00 €
5. eller flera kontantuttag/kalender månad, €/kontantuttag1,00 €
Separat saldoförfrågan0,80 €
Transaktionsförfrågan1,50 €