Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Omaposti

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Omaposti som används i Finland och det har upprättats den 24 november 2020. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänst Omaposti som används i Finland fyller tillgänglighetskraven till stor del. Målet är att korrigera de upptäckta bristerna år 2021.

Otillgängligt innehåll

Två brister upptäcktes i bedömningen:

Möjlig att uppfatta 

1.4.3 Kontrast: Kontrasten mellan text och bakgrund är tillräcklig då den är minst 4,5:1 (på nätet).

Kontrasten är inte tillräcklig i textfältet för meddelandet på en ljusblå bakgrund. 

Hanterbar 

Alla funktioner i innehållet kan hanteras via tangentbordet (på nätet).

Det är ändå inte möjligt att lägga till bilagor till meddelanden genom att använda tangentbordet. 

Tillgänglighetsrespons

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade en lösning på ditt problem i våra tillgänglighetsutlåtanden.

Ge respons på tillgängligheten  

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000 (switchboard)

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster