Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Omaposti

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Omaposti som används i Finland. Utlåtandet har publicerats den 24 oktober 2020 och uppdaterats den 25 oktober 2022. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänst Omaposti som används i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven för följande delar:

Möjlig att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), användargränssnittskomponenter och inmatning

  • I meddelandenas sidnumrering anges inte nummer som hänvisar till numren på sidorna som innehåller meddelanden.
  • I meddelandenas sidnumrering anges inte pilfunktioner som man kan använda för att gå till följande eller föregående sida. De läses som knappar.
  • Skärmläsaren kan inte riktas till knapparna som är avsedda för att skicka eller spara ett meddelande om man inte har valt ett ämne för meddelandet och skrivit text i meddelandefältet. Då upptäcker skärmläsaren inte knapparna.

1.3.1 Information och relationer (A)

  • I rullgardinsmenyn där man väljer typ av avtal anges i stället för det totala antalet alternativ (9) antalet kategorier (3) i anslutning till dem.

1.4.3 Kontrast (minimum)

  • I rullgardinsmenyn där man väljer ämne för meddelandet visas det valda alternativet i en ljusblå ruta som inte har tillräcklig kontrast mot den vita bakgrunden.

Hanterbart 

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (A)

  • Användaren kan flytta fokus utanför meddelandets ämnesmeny utan att välja ett ämne i rullgardinsmenyn och stänga menyn. Rullgardinsmenyn förblir öppen och blockerar vyn.

Begripligt 

3.1.2 Språk för del av sida (A)

  • Om användaren väljer engelska som språk på webbplatsen läses datum i formatet mm.dd.åååå även om de är i det finländska formatet dd.mm.åååå. Om månadens nummer är för stort (över 12) läses datumet som en sifferserie.

Tillgänglighetsrespons

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade en lösning på ditt problem i våra tillgänglighetsutlåtanden.

Ge respons på tillgängligheten  

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000 (switchboard)

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster