Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Nordea eCustody

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Nordea eCustody i Finland. Utlåtandet har uppdaterats 17.12.2020. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten Nordea eCustody uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att åtgärda de upptäckta bristerna som en del av det vanliga utvecklingsarbetet, om inte annat nämns nedan.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt:

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text (A) – Erbjud textmotsvarigheter till icke-textuellt innehåll:

  • Då vissa bilder saknar textmotsvarigheter går det inte att tolka dem med hjälp av assisterande tekniker.

1.3.1 Information och relationer (A) – Logisk struktur:

  • Vissa blanketter har visuella förklaringar för kontrollsyfte men de assisterande teknikerna kan eventuellt inte avgöra vilka förklaringar och kontroller som hör ihop.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA):

  • Kontrasten mellan texten och bakgrunden är inte nödvändigtvis minst 4,5:1.

1.4.4 Ändring av textstorlek (AA):

  • Ändring av textstorleken kan göra att innehållet syns sämre.

1.4.12 Textavstånd (WCAG 2.1) (AA) – Ändring av textstilen borde inte avbryta sidan (radhöjd, radavstånd efter stycken samt avstånd mellan bokstäver och ord):

  • Ändring av textens radavstånd kan medföra överlappningar på texten eller att information delvis försvinner

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord (A) – Åtkomlig med tangentbord:

  • Applikationen kan delvis användas med tangentbord. Vissa otillgängliga element gör att tillgången till vissa funktioner är svår.

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (A) – Åtkomlig med tangentbord:

  • Namnen på vissa knappar är inte tillräckligt beskrivande (till exempel kalenderikonen heter ”calLink” i stället för ”öppna kalendern”).

Begripligt

3.1.1 Sidans språk (A) – Sidans språk har fastställts:

  • Språket har inte fastställts för HTML-sidorna. Därför är det svårt för de assisterande teknikerna att identifiera sidans språk och framställa texten och annat språkligt innehåll korrekt.

3.1.2 Språk för del av sida (A) – Meddelar användaren att språket på sidan byts:

  • Eftersom språk inte har fastställts för sidan registrerar de assisterande teknikerna inte byte av språk.

3.3.3 Korrigeringsförslag till fel (AA) – Ger förslag då användaren gör fel:

  • Framställer korrigeringsförslag efter att blanketten har sänts men visar inte tillräckligt många fält med fel (till exempel då betalningsblanketten fylls i).

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster