Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten eCustody (”ny”) som används i Finland. Utlåtandet har uppdaterats 17.12.2020. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänst eCustody (”ny”) uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att åtgärda de upptäckta bristerna som en del av det vanliga utvecklingsarbetet, om inte annat nämns nedan.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt:

Möjligt att uppfatta 

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur:

 • Vissa blanketter har visuella förklaringar för kontrollsyfte men de assisterande teknikerna kan inte nödvändigtvis avgöra vilka förklaringar och kontroller som hör ihop.

1.3.2 Meningsfull ordning (A), Innehållet presenteras i en meningsfull ordning:

 • Taggarna på webbplatsen kan innehålla fel som gör att innehållet inte presenteras i en meningsfull ordning.

1.3.3 Sensoriska kännetecken (A), Använd mer än ett sinne för instruktioner: 

 • Vissa fält och funktioner saknar förklaringar.

1.3.4 Riktning (AA), Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning:

 • Det ska vara möjligt att se och använda innehållet oavsett riktningen av skärmen på enheten, alltså inte endast vertikalt eller horisontellt.

1.4.1 Användning av färger (A):

 • I vissa element kan färg användas som den enda visuella metoden för att förmedla information. 

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA), Kontrasten mellan texten och bakgrunden är minst 4,5:1:

 • Kontrasten mellan texten och bakgrunden är inte nödvändigtvis minst 4,5:1. 

1.4.4 Förändring av textstorlek (AA), Textstorleken kan förstoras upptill 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet:

 • Ändring av textstorleken kan göra att innehållet syns sämre. 

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (WCAG 2.1) (AA), Användaren ska kunna bläddra på webbsidor på en skärm som är 320 pixlar bred utan att behöva scrolla horisontellt:

 • Vissa delar av innehållet kräver att användaren scrollar då hen bläddrar på webbsidor på en skärm som är 320 pixlar bred. 

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 2.1) (AA), Kontrasten mellan färgerna bredvid varandra ska vara minst 3:1 i innehåll som inte är text, såsom infografik, figurer, scheman, statistik osv.:

 • Kontrasten är inte nödvändigtvis minst 3:1. 

1.4.12 Textavstånd (WCAG 2.1) (AA), Ändring av textstilen borde inte avbryta sidan (radhöjd, radavstånd efter stycken samt avstånd mellan bokstäver och ord):

 • Ändring av textens radavstånd kan medföra överlappningar på texten eller att information delvis försvinner.

1.4.13 Innehåll under muspekaren eller vid tangentbordsfokus (WCAG 2.1) (AA), Element som visas då man för muspekaren eller riktar fokus på dem (hoppa över navigering, verktygstips), borde kunna döljas (Esc), visas och vara permanenta:

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord (A), Åtkomligt endast med tangentbord: 

 • Applikationen kan delvis användas med tangentbord. Vissa otillgängliga element gör att tillgången till vissa funktioner är svår.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (A), Ingen tangentbordsfälla för de som använder tangentbord: 

 • Tangentbordets fokus kan flyttas bort från modulen genom att använda tangentbordet eller skärmläsaren.

2.2.1 Justerbar tidsgräns (A), Användaren kan justera tidsgränser: 

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A), Det finns en länk för att hoppa över innehåll: 

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

2.4.2 Sidrubriker (A), Nyttiga och tydliga sidrubriker: 

 • På vissa sidor finns inte nödvändigtvis rubriker som beskriver temat eller betydelsen.

2.4.3 Fokusordning (A), Logisk ordning: 

 • Då användaren fyller i blanketter är allt material inte logiskt eller konsekvent tillgängligt med tabulatorn.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (A), Syftet med varje länk kan redas ut med hjälp av kontexten:

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

2.4.5 Flera olika sätt (AA), Det finns flera olika sätt att hitta en webbsida: 

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

2.4.7 Synligt fokus (AA), Det ska säkerställas att tangentbordets fokus är synligt och tydligt: 

 • Vissa element stöder inte nödvändigtvis denna funktion.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster