Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Mina sidor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Mina sidor för privatkunder som används i Finland. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 11 oktober 2021 och har uppdaterats den 27 oktober 2022. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänst Mina sidor som används i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven för följande delar:

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer (A)

  • På vissa knappar fungerar fokus men ingenting händer då man trycker på knappen.
  • Vissa telefonnummer läses av som räkneord i stället för sifferserier.
  • Vissa felmeddelanden hänvisar till felets läge eller färg.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA)

  • Vissa knappar saknar tillräcklig kontrast.
  • Vissa rubriker har delvis otillräcklig kontrast.

Hanterbart 

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA)

  • En rubriknivå saknas på sidan.

Begripligt

3.2.4 Konsekvent identifiering (AA)

  • Fokus syns olika på vissa knappar.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster