Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten Leadoo

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilbanken och har publicerats 12.7.2021. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. En tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdig

Innehåll som inte är tillgängligt

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 

  • Knapparnas ikoner saknar adekvata textmotsvarigheter: 

Knappen saknar ett värde som avläses med skärmläsare istället för att den skulle vara markerad som dekorativ.

1.4.3 

  • Vissa artiklars färgkontrast är inte tillräcklig. 

Tidsstämplarna och platshållarna för fälten som ska fyllas i uppfyller inte kraven enligt vilka den normalstora textens kontrast är 4.5:1. Kontrasten till färgen bredvid är kanske inte tillräcklig då läge med stor kontrast används i Windows 10. 

  • Det krävda formatet har inte definierats.

Det fält som ska fyllas i är inte alltid i krävt format. Felmeddelandet som ska visas saknar tillräcklig kontrast till färgen bredvid (2:1).

Hanterbart 

2.1.1

  • Personer som använder tangentbord kan inte välja från listan.

Bottarna kan innehålla listor över artiklar som tangentbordets användare inte kan välja från.

2.4.6 

Knapparnas ikoner saknar adekvata textmotsvarigheter:

Knappen saknar ett värde som avläses med skärmläsare istället för att knappens ikon skulle vara markerad som dekorativ.

2.4.7 

  • Det visuella fokuset för sidans aktiva element saknas.

Det visuella fokuset är endast tillgängligt då en skärmläsare används. De aktiva fälten och knapparna saknar visuell fokusstil då en bott endast används med tangentbord eller skärmläsare. 

Begripligt 

3.3.1

  • Navigeringen mellan fälten är inkonsekvent.

Navigeringen mellan fälten som ska fyllas i är inkonsekvent.

Funktionssäkerhet 

4.1.2

  • Iframe-element kan sakna rubriker.

4.1.3 

  • Skärmläsaren läser inte alla mottagna meddelanden och läsordningen är ibland fel.

Skärmläsaren läser inte alla mottagna meddelanden i chatten eller läser dem enbart delvis.

  • Det krävda formatet har inte definierats.

Det fält som ska fyllas i är inte alltid i krävt format. Felmeddelandet som ska visas saknar tillräcklig kontrast till färgen bredvid (2:1).

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster