Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten Leadoo

Leadoo Marketing Technologies Oy strävar efter att säkerställa tillgången till sina tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Dessa tillgänglighetsutlåtanden gäller de Leadoo-tjänster som Nordea använder och de har upprättats 17.6.2022. Leadoo-tjänsterna finns tillgängliga endast på finska. En extern expertorganisation har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsutlåtande för Chattbot

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Innehåll som inte är tillgängligt (WCAG 2.1 enligt kriterierna för nivåerna A och AA)

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kriterier.

Statusmeddelanden

Det går inte att läsa upp alla chattbotens meddelanden eller tidsstämplar med skärmläsaren. Vissa meddelanden läses upp flera gånger. (WCAG 4.1.3 Funktionssäkerhet)

Synligt fokus och fokusordning

En del av chattboten saknar synligt fokus, fokuset flyttas felaktigt eller det inte uppfyller kontrastkriterierna. Fokusordningen är ställvis ologisk. (WCAG 1.3.2, 1.4.11 Möjligt att uppfatta, 2.4.7 Hanterbart)

Kontrast

En del av färgkombinationerna som används på chattboten uppfyller inte kontrastkriterierna. (WCAG 1.4.3 Möjligt att uppfatta)

Namn, roll och värde

Chattboten har element, såsom knappar, som saknar ett tillgängligt namn. Dessutom har chattboten vissa element, såsom knappar, vars status eller ändrade status inte beskrivs för assisterande teknik. (WCAG 4.1.2 Funktionssäkerhet)

Alt-texter för ikoner

En del ikoner saknar lämpliga alt-texter. (WCAG 1.1.1 Möjligt att uppfatta)

Inkonsekvent navigering

Knappen för att skicka svar varierar beroende på vilket fält som används. Svar över flera rader skickas med en annan tangent än enter och användarna av skärmläsare instrueras inte om denna avvikande metod. (WCAG 3.2.3 Begripligt)

Obligatoriska fält

Vissa obligatoriska fält har inte antecknats. (WCAG 3.3.2 Begripligt)

Tangentbordsnavigering

Chattboten innehåller element som man inte kan använda med tangentbordet. (WCAG 1.1.1 Hanterbart)

Tillgänglighetsutlåtande för Inpagebot

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som inte är tillgängligt (WCAG 2.1 enligt kriterierna för nivåerna A och AA)

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kriterier.

Statusmeddelanden

Det går inte att läsa upp alla botens meddelanden eller tidsstämplar med skärmläsaren. Vissa meddelanden läses upp flera gånger. Läsordningen är ställvis ologisk eftersom etiketten för fältet läses upp först och botens svar på föregående fråga först därefter. (WCAG 1.3.2, 4.1.3 Funktionssäkerhet)

Synligt fokus och fokusordning

En del av boten saknar synligt fokus, fokuset flyttas felaktigt eller det inte uppfyller kontrastkriterierna. Fokusordningen är ställvis ologisk. (WCAG 1.3.2, 1.4.11 Möjligt att uppfatta, 2.4.7 Hanterbart)

Kontrast

En del av färgkombinationer som används på chattboten uppfyller inte kontrastkriterierna. (WCAG 1.4.3 Möjligt att uppfatta)

Namn, roll och värde

Chattboten har element, såsom knappar, som saknar ett tillgängligt namn. Rollen för vissa knappar har meddelats felaktigt. Dessutom har chattboten vissa element, såsom knappar, vars status eller ändrade status inte beskrivs för assisterande teknik. (WCAG 4.1.2 Funktionssäkerhet)

Alt-texter för ikoner

En del ikoner saknar lämpliga alt-texter. (WCAG 1.1.1 Möjligt att uppfatta)

Inkonsekvent navigering

Knappen för att skicka svar varierar beroende på vilket fält som används. Svar över flera rader skickas med en annan tangent än enter. (WCAG 3.2.3 Begripligt)

Obligatoriska fält

Vissa obligatoriska fält har inte antecknats. (WCAG 3.3.2 Begripligt)

Tillgänglighetsutlåtande för Visualbot

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som inte är tillgängligt (WCAG 2.1 enligt kriterierna för nivåerna A och AA)

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kriterier.

Alt-texter för bilder

En del bilder saknar lämpliga alt-texter. (WCAG 1.1.1 Möjligt att uppfatta)

Kontrast

En del av färgkombinationer som används på chattboten uppfyller inte kontrastkriterierna. (WCAG 1.4.3, 1.4.11 Möjligt att uppfatta)

Fokusordning

Fokusordningen är ställvis ologisk och skärmläsaren läser upp information i en ologisk ordning. (WCAG 1.3.2 Möjligt att uppfatta, 2.4.3 Hanterbart)

Obligatoriska fält

Vissa obligatoriska fält har inte antecknats. (WCAG 3.3.2 Begripligt)

Inkonsekvent navigering

Knappen för att skicka svar varierar beroende på vilket fält som används. Svar över flera rader skickas med en annan tangent än enter. (WCAG 3.2.3 Begripligt)

Tillgänglighetsutlåtande för CTAbot

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som inte är tillgängligt (WCAG 2.1 enligt kriterierna för nivåerna A och AA)

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kriterier.

Synligt fokus och kontrast

En del av boten saknar synligt fokus eller det inte uppfyller kontrastkriterierna. (WCAG 1.4.3, 1.4.11 Möjligt att uppfatta, 2.4.7 Hanterbart)

Namn, roll och värde

Chattboten har element, såsom knappar, som saknar ett tillgängligt namn. Dessutom har chattboten vissa element, såsom knappar, vars status eller ändrade status inte beskrivs för assisterande teknik. (WCAG 4.1.2 Funktionssäkerhet)

Alt-texter för ikoner

En del ikoner saknar lämpliga alt-texter. (WCAG 1.1.1 Möjligt att uppfatta)

Inkonsekvent navigering

Knappen för att skicka svar varierar beroende på vilket fält som används. Svar över flera rader skickas med en annan tangent än enter. (WCAG 3.2.3 Begripligt)

Obligatoriska fält

Vissa obligatoriska fält har inte antecknats. (WCAG 3.3.2 Begripligt)

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster