Tillgänglighetsutlåtande för ansökan om Nordeas kalkylatorn för Flexkredit

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller kalkylatorn för Flexkredit och har publicerats 21.12.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2022, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

3. The website is not yet fully compliant with the requirements in all respects.

Möjligt att uppfatta

1.4.1 Användning av färger

Ljusstyrkan är inte tillräcklig för knappen Ansök om lån.

Funktionssäkerhet

4.1.1 Parsing

Parsing är bristfällig eftersom det finns brister i funktionen av assisterande teknik, såsom skärmläsare.

4.1.2 Namn, roll och värde

I vissa situationer stöder värden för komponenter i användargränssnittet inte assisterande teknik, såsom skärmläsare.

4.1.3 Statusmeddelanden

I vissa situationer kan statusmeddelanden inte läsas med hjälp av av assisterande teknik, såsom skärmläsare.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster