Tillgänglighetsutlåtande för Nordea MyLife-försäkringskalkylatorer

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller försäkringskalkylatorerna för Nordea MyLife. Vi bedömde själv hur tillgängliga kalkylatorerna är och publicerade utlåtandet i oktober 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga.

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som vi har kännedom om.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till följande delar:

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer

  • Skärmläsaren läser inte alla siffror korrekt. 

1.4.3 Kontrast

  • Färgkontrasten är ställvis bristfällig, till exempel i fråga om vissa valknappar.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

  • Då man förstorar texten till 200 % syns texterna i vissa fält inte i sin helhet. 

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord

  • Kontrasten är bristfällig vid valet av uppgift om rökning.

2.4.3 Fokusordning

  • Fokusordningen för vissa element motsvarar inte den visuella layouten.

Begripligt

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

  • Skärmläsaren läser inte alla texter som finns i vissa inmatningsfält.  

3.2.4 Konsekvent identifiering

  • Samma betoning används inte på alla valknappar. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster