Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digital tjänst Bli kund på nätet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Bli kund på nätet och har publicerats 17.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Icke-textuellt innehåll, erbjud textmotsvarigheter till icke-textuellt innehåll: För bilder i identitetshandlingar eller körkort behövs textmotsvarigheter som antecknas på bilderna. Knapparnas och elementens funktion har inte beskrivits. Innehållet i rullgardinsmenyerna går inte att läsa ordentligt.    

1.3.1 Information och relationer: På vissa sidor finns sändknappen utanför blanketten och det går inte att läsa den ordentligt. Elementen har inte grupperats och de saknar beskrivningar. Bokstaven V har använts som en nedåtpekande pil.   

1.4.1 Användning av färger Knappen har felaktigt identifierats som länk.

1.4.3 Kontrast (minimi): Färgkontrasten mellan en del komponenter, knappar och textfält på sidan är inte tillräcklig.

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord: En del knappar och kontroller kan inte hanteras med tangentbordet.

2.1.2. Ingen tangentbordsfälla: Tangentbordets fokus kan flyttas bort från modulen genom att använda tangentbordet eller skärmläsaren.

2.2.1. Justering av tidsbegränsning: Kunden ska visas ett popup-fönster som varnar om att sessionen kommer att avbrytas och hen ska ha möjlighet att tillåta avbrottet eller fortsätta sessionen.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Beskrivningar saknas. Skärmläsaren läser t.ex. enbart rubriken men inte texten under den.   

2.4.7 Synligt fokus: Elementen framhävs inte då man för muspekaren över dem.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden.  

Ge respons på tillgängligheten  

Valvontaviranomainen

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.     

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation    

Regionförvaltningsverket i Södra Finland   
Enheten för tillgänglighetstillsyn   
webbtillganglighet@rfv.fi   
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster