Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digital tjänst Bli kund på nätet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Bli kund på nätet och har publicerats 2.4.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2022, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt

Möjligt att uppfatta 

1.4.3 Kontrast (minimi): Färgkontrasten mellan en del komponenter, knappar och textfält på sidan är inte tillräcklig.

Hanterbart 

2.2.1. Justering av tidsbegränsning: Kunden ska visas ett popup-fönster som varnar om att sessionen kommer att avbrytas och hen ska ha möjlighet att tillåta avbrottet eller fortsätta sessionen.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden.  

Ge respons på tillgängligheten  

Valvontaviranomainen

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.     

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation    

Regionförvaltningsverket i Södra Finland   
Enheten för tillgänglighetstillsyn   
webbtillganglighet@rfv.fi   
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster