Tillgänglighetsutlåtande för ansökan om bostadslån

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ansökan om bostadslån och har publicerats 15.01.2021 (uppdaterad 31.10.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2023, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Du kan alltid kontakta Nordea Kundtjänst på 0200 5000 om du har frågor. Vi har öppet mån–fre kl. 8–18. Under veckosluten betjänar vi dig i dagliga ärenden på finska kl. 10–16 på numret 0200 3000.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta  

1.1.1 Icke-textuellt innehåll:

  • Skärmläsaren läser upp dekorativa bilder.
  • Komponenten som indikerar fas anger inte uppgifter om olika faser då man använder skärmläsaren.

1.3.1 1.3.1 Information och relationer: 

Rubrikhierarkin saknar nivå 2 och ställvis nivå 3 vilket kan skapa förvirring. 

  • Skärmläsaren läser inte upp rubriker på vissa menyer som öppnas.
  • Skärmläsaren läser inte upp procenttecken. 
  • Det går inte att läsa upp/komma åt en del av anvisningstexterna som öppnas med frågeteckenikoner.

1.4.3 Kontrast (minimum) 

  • Hos rullgardinsmenyer är kontrasten mellan bakgrundsfärgen och de andra färgerna inte tillräcklig. Dessutom är kontrasten mellan vissa knappar för liten.

Hanterbar 

2.1.1 Tangentbord (A), Inte åtkomlig med tangentbord:

  • Knapparna för att redigera sidan Sammanfattning är inte tillgängliga.
  • En del av objekten som öppnas är inte tillgängliga.

Begripligt

3.2.3 Inkonsekvent navigering mellan fälten: 

  • Då användaren på sidan lägger till punkter som fylls i indikerar skärmläsaren inte att punkterna i fråga dyker upp ovanför fokuset.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde

  • Vissa ARIA-attribut saknar värden eller har felaktiga värden.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster