Tillgänglighetsutlåtande för ansökan om ändring av lån i Nordeas digitala tjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ansökan om lån och har publicerats 12.01.2021 (uppdaterad 31.10.2022). Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2023, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Du kan alltid kontakta Nordea Kundtjänst på 0200 5000 om du har frågor. Vi har öppet mån–fre kl. 8–18. Under veckosluten betjänar vi dig i dagliga ärenden på finska kl. 10–16 på numret 0200 3000.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Icke-textuellt innehåll:

  • Knappen som stänger blanketten är en länk och dess funktion beskrivs inte tydligt med skärmläsaren.
  • Kryssrutan för att godkänna villkoren saknar ett beskrivande namn.

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur: 

Rubrikhierarkin saknar nivå 2 vilket kan skapa förvirring.

  • Det går inte att läsa upp/komma åt en del av anvisningstexterna som öppnas med frågeteckenikoner.
  • En del av nummerfälten läses upp som räkneord och inte som sifferserie. Detta gäller fälten för personbeteckning och lånenummer.
  • Då skärmläsaren läser upp långa texter avbryts funktionen ibland i mitten av ett ord.
  • Skärmläsaren upptäcker inte vissa siffror i prislistan som summor.

1.4.3 Kontrast (minimum) 

  • Hos rullgardinsmenyer är kontrasten mellan bakgrundsfärgen och de andra färgerna inte tillräcklig. Dessutom är kontrasten mellan vissa knappar för liten.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde

  • Vissa ARIA-attribut saknar värden eller har felaktiga värden.
  • Vissa komponenter i villkorstexter är inte tillgängliga

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster