Tillgänglighetsutlåtande för ansökan om studielån i Nordea

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ansökan om studielån och har publicerats 14.12.2020 och har uppdaterats 16.12.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2023, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta 

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur

Taggarna på tjänstens sidor kan innehålla fel som gör att sidornas struktur inte är logisk.

1.4.1 Användning av färger

Texten i felmeddelandena syns i rött vilket kan göra det svårare att upptäcka dem. Skillnaden mellan bakgrunden och textens färg är inte tillräcklig.

1.4.3 Kontrast

Texten i felmeddelandena syns i rött vilket kan göra det svårare att upptäcka dem. Kontrasten mellan bakgrunden och texten är inte tillräcklig.

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord (A)

Åtkomlig med bara tangentbord

Tillgången till ansökan med tangentbordet har följande brister:

Det går inte att fortsätta från startsidan till ansökan via knappen Börja med tangentbordet.

Det finns brister i användbarheten av valet av uttagsavtal.

Tilläggsuppgifterna via ikonen med frågetecken är inte tillgänglig med tangentbordet.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

På ansökan finns länkar till lånedokument. Med tangentbordet går det inte att gå tillbaka från sidorna som öppnas via länkarna.

 2.2.1 Justerbar tidsgräns (A)

Sessionen med ansökan avbryts då ansökan har varit inaktiv 15 minuter i webbläsaren.

2.4.7 Synligt fokus

Det uppstår brister på hur markören visas på ansökan.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk (A)

Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt.

Tjänstens html-sidor har inget förvalt språk.

3.1.2 Språk för del av sida (AA)

Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras.

Det går inte att tydliggöra språket för varje avsnitt eller fras i tjänsten.

3.3.3 Korrigeringsförslag

Korrigeringsförslagen för ansökan är delvis bristfälliga.

Funktionssäkerhet

4.1.1 Parsing

Parsing är bristfällig eftersom det finns brister i funktionen av assisterande teknik, såsom skärmläsare.

4.1.2 Namn, roll och värde

I vissa situationer stöder värden för komponenter i användargränssnittet inte assisterande teknik, såsom skärmläsare.

4.1.3 Statusmeddelanden

I vissa situationer kan statusmeddelanden inte läsas med hjälp av assisterande teknik, såsom skärmläsare.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster