Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Nordea Försäkringar 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nättjänsten Nordea Försäkringar. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. En tredje part utvärderade hur tillgänglig tjänsten var i oktober 2020 och utlåtandet publicerades i december 2020. Utlåtandet har senast uppdaterats 10.10.2022.

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som vi har kännedom om.

Innehåll som inte är tillgängligt 

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till följande delar:

Möjligt att uppfatta 

8.1.1 Innehåll som inte är text 

 • Ikonernas och bildernas textmotsvarigheter är bristfälliga. 

1.3.1 Information och relationer 

 • På vissa sidor läses ikoner med frågetecken som tipsar användaren inte som knappar utan som vanlig text. 
 • Valknapparna på blanketten uppfattas inte som olika alternativ eftersom de inte bildar en grupp.  
 • Vissa tabeller har otydliga delar för dem som använder skärmläsare.  
 • I tabellerna finns rullgardinselement som inte ger information till den som använder skärmläsarprogram.  
 • Det är inte tydligt hur rullgardinselement öppnas och hur man går till innehållet.  
 • Tabellens rubrikdefinitioner fungerar inte med alla webbläsare. 

1.4.1 Användning av färger 

 • Det är svårt att upptäcka en del av länkarna. Kontrasten mellan länkarna och bakgrunden är bristfällig och länkarna är inte understrukna.  

1.4.4 Ändring av textstorlek 

 • Då man förstorar texten till 200 % syns vissa knapptexter inte i sin helhet.  

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord 

 • Menyn uppe till höger är inte åtkomlig med piltangenterna. Menyn fungerar dock med tabulatorn.  
 • Vissa tabeller har otydliga delar för dem som använder skärmläsare.  
 • I tabellerna finns rullgardinselement som inte ger information till den som använder skärmläsarprogram.  
 • Det är inte tydligt hur rullgardinselement öppnas och hur man går till innehållet.  
 • Tabellens rubrikdefinitioner fungerar inte med alla webbläsare.  

2.4.2 Sidrubriker  

 • Rubrikerna (title) på vissa sidor motsvarar inte innehållet på sidan.  

2.4.3 Fokusordning 

 • På vissa sidor som öppnas finns fokus först i slutet av sidan.  
 • Fokusordningen för knapparna Fortsätt och Tillbaka i blanketten motsvarar inte den visuella layouten. 

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) 

 • Ikonernas och bildernas textmotsvarigheter är bristfälliga.  

Begripligt 

3.3.1 Identifiering av fel 

 • Användare av skärmläsare får ingen tydlig respons på om en blankett har fyllts i felaktigt eller fält som saknas eller fyllts i felaktigt.  

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner 

 • Obligatoriska fält har inte automatiskt antecknats som obligatoriska.  

Funktionssäkerhet 

4.1.3 Statusmeddelanden 

 • Användare av skärmläsare får ingen tydlig respons på om en blankett har fyllts i felaktigt eller fält som saknas eller fyllts i felaktigt. 

Innehåll som inte alls är tillgängligt ännu:  

 • Elektronisk ersättningsansökan 
 • Ändring av allokering av sparkapital 
 • Ändring av placeringsplan 
 • Test för lämplighetsbedömning (produktkännedom) 

NVDA-skärmläsare läser ibland innehållet i tabellerna fel. Detta gäller i synnerhet talfunktionen Windows Onecore. Problem finns åtminstone i följande punkter:  

 • Numret på kolumnen betraktas som en del av talet i cellen då det är flera hundra tusen.  
 • En del av texten (t.ex. avtalsnummer) blir ibland oläst.  

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster