Woman wearing headset.

Betjäning under valborg

Trevlig valborg!

Kontor, Nordea Kundtjänst, automater och nättjänster

Valborgsmässoafton den 30 april

  • Kontoren håller öppet normalt.
  • Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) betjänar kl. 8–18.
  • Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) betjänar kl. 9.00–16.30.
  • Betalningsrådgivning för företag 0200 67210 (lna/msa) betjänar kl. 8-17.

Första maj

  • Kontoren håller stängt.
  • Nordea 24/7 betjänar kl. 9-17 på finska på numret 0200 3000 (lna/msa).
  • Nordea Business Centre betjänar företagskunder dygnet runt på finska på numret 0200 2121 (lna/msa).

Automater

Nordeas betalautomater, dvs. Otto.- och TalletusOtto.-automater kan användas normalt enligt öppettiderna för de ställen där de är placerade.

Nätbanker och mobiltjänster

Nätbankerna och mobiltjänsterna kan användas normalt.

Löner och pensioner

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag
MaterialLönedagLönebetalningsdagMaterialet till banken
(senast)
Debiteringsdag
Löner och pensioner30.4-1.530.429.4
Löner och pensioner2.52.530.4

Betalningar, gireringar

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag
MaterialFörfallodagBetalningsdagMaterialet till banken
(senast)
Debiteringsdag
Betalningar, gireringar30.430.430.4
Betalningar, gireringar1.52.52.5